Publicystyka wędkarska

Karta wędkarska

reklama

Jak wyrobić kartę wędkarską?

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce łowienie ryb jest jedną z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu. Każdy, kto chce legalnie łowić ryby w naszym kraju ma do dyspozycji zasadniczo dwa rodzaje wód. Pierwsze z nich, to łowiska, na których wymagane jest posiadanie stosownego dokumentu uprawniającego do połowu, czyli karty wędkarskiej. Drugim są łowiska komercyjne, na których po wniesieniu odpowiedniej opłaty można łowić ryby bez konieczności posiadania tego dokumentu. Oczywiście są zwolennicy jednego i drugiego typu łowisk, jednak aby mieć nieograniczone możliwości legalnego połowu ryb, warto o taki dokument się postarać.

Jak zatem wyrobić kartę wędkarską? Karta wędkarska jest dokumentem wydawany rzez odpowiedni organ państwowy. Jest ona swego rodzaju zaświadczeniem dla posiadacza, że ten ma uprawnienia do legalnego, amatorskiego łowienia ryb. Na podstawie tego dokumentu każdy wędkarz może ubiegać się o zezwolenia wędkarskie, uprawniające go do wędkowania na konkretnym łowisku, zazwyczaj dzierżawionym przez dany Okręg Polskiego Związku wędkarskiego lub gospodarstwa rybackie. Organem odpowiedzialnym za wydawanie karty wędkarskiej jest starosta właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Warto wiedzieć, że karta wędkarska wyrabiana jest tylko raz i jest ważna bezterminowo.

Oczywiście, zanim zgłosimy się do starostwa w sprawie wyrobienia karty wędkarskiej, musimy zdać odpowiedni egzamin z wiedzy i znajomości przepisów. Warto jednak pamiętać, że polski prawodawca wymienia podmioty, które z obowiązku posiadania takiego dokumentu są zwolnione. Karta wędkarska nie jest obowiązkowym dokumentem dla osób, które nie ukończyły 14 roku życia, ale ich obecność nad woda i łowienie ryb może odbywać się jedynie pod opieka osoby dorosłej, która taki dokument posiada. Ponadto karty wędkarskiej nie muszą posiadać osoby, które nie są obywatelami RP, jednak do legalnego połowu ryb w ich przypadku konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia uprawniającego do połowu.

Trzecią grupą podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są osoby, które wędkują na wodach osób fizycznych, uprawnionych do rybactwa. Wszystkie te wyłączenia z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, mają swoją podstawę prawną i wynikają z m.in. Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o rybactwie śródlądowym, czy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Jeśli nie jesteśmy w grupie podmiotów wyłączonych z obowiązku posiadania dokumentu, warto sprawdzić, jak wygląda wyrobienie karty wędkarskiej krok po kroku.

Pierwszym krokiem jest wizyta w siedzibie najbliższego Koła PZW, gdzie po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej zostaniemy dopuszczeniu do egzaminu. Forma przeprowadzenia takiego egzaminu jest zależna od komisji egzaminacyjnej. Po pozytywnym wyniku z egzaminu otrzymamy z Koła PZW stosowne zaświadczenie, które musimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego, właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Udajemy się do Wydziału Środowiska i Leśnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, o zabraniu ze sobą stosownych dokumentów, m.in. dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, np. dowodu osobistego. Obowiązkowo potrzebne będzie złożenie aktualnej fotografii. Konieczne jest również uiszczenie opłaty administracyjnej.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, na podstawie którego może być nam wydana karta wędkarska. Można go pobrać drogą elektroniczną lub otrzymać w urzędzie. Całość dokumentów czyli wniosek, zaświadczenie o zdanym egzaminie, fotografię i potwierdzenie uiszczenia opłaty możemy złożyć w oczekiwaniu na dokument. Bardzo często dokument ten otrzymamy praktycznie „od ręki”. Maksymalnie czas ten może wydłużyć się do kilku dni.

Egzamin na kartę wędkarską

Po wizycie w Kole PZW i uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej zostaniemy skierowani na egzamin na kartę wędkarską. Forma jego przeprowadzenia zależy od komisji, jednak zazwyczaj jest to egzamin ustny, na którym zainteresowany musi udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania zadawane przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej. Z reguły egzamin ten nie należy do najtrudniejszych, jednakże trzeba wykazać się choćby podstawową znajomością przepisów m.in. ustawy o rybactwie śródlądowym.

Warto wiedzieć, jaki powinien być dystans dzielący wędkarzy łowiących z brzegu, a jaki z łodzi. Popularnym zagadnieniem jest pytanie ilość wędek na jakie można łowić w poszczególnych metodach, czy też jaki dystans powinien być zachowany od tam, przepustów i innych urządzeń hydrotechnicznych. Na pewno trzeba znać wymiary ochronne i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb, w szczególności, karpia, szczupaka, sandacza, suma, leszcza czy płoci. Trzeba orientować się także w limitach dobowych dla poszczególnych gatunków. Popularnymi pytaniami są te o ilość ostrzy jakie może mieć haczyk, czy też czym jest sztuczna przynęta oraz jakie gatunki ryb odbywają tarło późną jesienią. W większości przypadków komisja egzaminacyjna nie zapyta nas o nic więcej, jak o sytuacje, które mogą mieć miejsce w przyszłości, w  których znajomość tych przepisów jest konieczna.

Po zaliczeniu egzaminu i wyrobieniu karty wędkarskiej, można udać się do gospodarza łowiska po zezwolenia wędkarskie uprawniające do okresowego połów ryb. A co w przypadku, kiedy będziemy łowić bez karty wędkarskiej? Zazwyczaj skończy się to mandacie w kwocie 200 zł, wystawionym przez Państwową Straż Rybacką. Jeśli nie przyjmiemy mandatu, sprawia trafi do sądu.

Ile kosztuje karta wędkarska?

Koszt jaki musimy ponieść aby karta wędkarska była w naszym posiadaniu nie jest duży i wynosi kilkadziesiąt złotych. Podczas naszej pierwszej wizyty w Kole PZW będziemy poproszeni o uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Kwota ta może zmieniać się co roku, jednak obecnie wynosi 30 zł. Podczas wizyty w starostwie do złożonego wniosku, zaświadczenia o zdanym egzaminie i fotografii, dołączamy zaświadczenie o uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 10 zł, plus koszt znaczków skarbowych. Całkowity koszt wyrobienia karty wędkarskiej nie powinien być zatem większy niż 50 zł.

Zezwolenie okresowe PZW

Karta wędkarska i jej koszt to nie jedyny wydatek jaki trzeba ponieść, jeśli chcemy legalnie łowić ryby w Polsce. Jeśli chcemy łowić ryby, na wodach, których dzierżawcą jest Polski Związek Wędkarski, musimy wykupić zezwolenie okresowe i opłacić składki członkowskie. Tutaj kwoty są już zdecydowanie wyższe i mogą sięgać od 150 do nawet kilkuset złotych. O tym, jakie dokumenty są potrzebne do łowienia na konkretnej wodzie dowiadujemy się z ustawy o rybactwie śródlądowym. Oprócz karty wędkarskiej potrzebne jest posiadanie zezwolenia w wersji papierowej lub elektronicznej oraz rejestru amatorskiego połowu ryb.

Zezwolenie wędkarskie może wydać również gospodarstwo rybackie, o ile ono a nie PZW jest dzierżawcą wody. Wykupując zezwolenie okresowe w PZW możemy łowić nie tylko na jednym zbiorniku wodnym, czy rzece, ale na większości wód objętych tym dokumentem, których administratorem jest konkretny Okręg PZW. O tym jakie to są wody dowiemy się ze specjalnego informatora. Opłaty w zezwoleniu obejmują składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, która daje możliwość łowienia z brzegu i środków pływających, do łowienia w wodach nizinnych i górskich. Możliwe jest tez wykupienie zezwolenia niepełnego. Można również wykupić składki okresowe np. na jeden dzień.

Opłata zezwolenia przez Internet

Zezwolenia wędkarski, te okresowe jak i te ważne do końca roku kalendarzowego, można wykupić w siedzibie Okręg PZW, który jest dzierżawca konkretnego łowiska. O wiele wygodniej jest nabyć zezwolenie przez Internet, np. poprzez platformę Fishster.pl. Wystarczy smartfon z dostępem do Internetu i w ciągu kilku minut nabywamy zezwolenie i dowiadujemy się jakie obostrzenia i regulamin panuje na konkretnym łowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *