Łowisko Obst

Ostróda, Warmińsko-mazurskie

Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Obst (Obież) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Akwen ma regularny, wydłużony kształt. Jego długość wynosi ponad 0,7 km, a szerokość około 0,3 km. W południowo-zachodniej części znajduje się odpływ do Drwęcy.

Łowisko o dzikim charakterze, znajdziemy tu ciszę i spokój. W pobliżu nie ma większych miejscowości ani rozbudowanej bazy turystycznej, co zapewni gościom prawdziwy odpoczynek na łonie natury.

Dobrze zachowany eutroficzny zbiornik, z okresowymi zakwitami glonów. Dno muliste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona występuje w płytkich partiach jeziora (jezierza, rogatek). W enklawach na granicy otwartej wody i szuwaru występują nymfeidy (grążel).

Reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Wśród ichtiofauny tego zbiornika dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz i karp. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się tu odłowów rybackich

NOCLEGI

Brak bazy turystycznej.

INNE

Zakaz wjazdu samochodem nad jezioro.

DOJAZD

Adres podany w danych kontaktowych prowadzi do siedziby gospodarza łowiska jakim jest Gospodarstwo Rybackie LokFish, położone w odległości ok 42 km od akwenu.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Metody łowienia: Spławik, spinning, grunt, na żywca, mucha
  • Wielkość łowiska: 18,9 ha
  • Głębokość: śr. 3,6 m, max. 7,5 m
  • Ilość stanowisk: Brak danych
  • Dominująca ryba: Szczupak, lin
  • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Łowisko Obst

Opis stanowisk

Średnio dostępny zbiornik. Jest kilka miejsc gdzie można łatwo dojść nad brzeg. Istnieje jeden, zadbany drewniany pomost, w miejscu wyznaczonym do odpoczynku przez Nadleśnictwo Jagiełek.

Teren wokół zbiornika jest pagórkowaty i górzysty. Najbliższe otoczenie to bory sosnowe i grądy. Bezpośrednio nad brzegami dominuje olcha. Wokół wąski pas roślinności szuwarowej z głównym udziałem trzcin.

Wymogi

  • Zabrania się połowów metodą trollingową
  • Karta wędkarska
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu