Łowisko Krzywe k. Gąsiorowa

Purda, Warmińsko-mazurskie

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Krzywek w zlewni rzeki Łyna nr 22. Jest to jezioro przepływowe. Znajduje się w kompleksie hydrologicznym z dwoma jeziorami, Giławskim (dopływ na południu) i Gąsiorowskim (dopływ na północy). Na północny, obok dopływu (cieśniny) z jeziora Gąsiorowskiego, wypływa Kanał Giławy. Jezioro ma wydłużony kształt. Jego długość wynosi 0,55 km a szerokość 0,14 km.

Dno muliste i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach występują nymfeidy, wśród których dominuje grążel, grzybienie, rdestnice i osoka. Przy brzegach jest częsty pływacz. Północno-zachodnia zatoka - wejście do Kanału Giławy jest całkowicie porośnięta przez osokę.

Jezioro reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz, boleń, węgorz i sum. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

NOCLEGI

Nad jeziorem znajdziemy kwatery w Gospodarstwie Agroturstycznym u Gieni. Kwatery nie należą do gospodarstwa opiekującego się jeziorem.

Letniskowa miejscowość Pasym i jezioro Kalwa znajduje się 4 km na południe.

ATRAKCJE

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się drugi akwen z łowiskiem Gospodarstwa Rybackiego Lokfish, Łowisko Giławskie.

DOJAZD

Adres podany w danych kontaktowych prowadzi do siedziby gospodarza łowiska jakim jest Gospodarstwo Rybackie LokFish, położone w odległości ok 30 km od akwenu.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Metody łowienia: Spławik, spinning, grunt, na żywca, mucha
  • Wielkość łowiska: 6,45 ha
  • Głębokość: Brak danych
  • Ilość stanowisk: Brak danych
  • Dominująca ryba: Szczupak
  • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko Krzywe k. Gąsiorowa

Opis stanowisk

Jezioro trudno dostępne. Dojść można od strony zachodniej przy gospodarstwie. Pomostów brak.

Najbliższe otoczenie to lasy (bory świeże, mieszane i łęgi), łąki i nieużytki. Brzegi są wysokie i pagórkowate. Bezpośrednio nad wodą występuje pas olchowy z niewielkim udziałem brzozy. Szuwary porastają brzegi wąskim pasem, jedynie wejście do kanału Giławy jest zarośnięte gęściej. Dominuje tu sitowie, oczeret, turzyce, pałka, trzcina i ponikło, a dalej osoka.

Wymogi

  • Zabrania się połowów metodą trollingową
  • Karta wędkarska
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu