Łowisko Giławskie

Pasym, Warmińsko-mazurskie

Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Giławy w zlewni rzeki Łyna nr 23. Zbiornik jest silnie wydłużony. Jego długość wynosi 1,7 km a szerokość ponad 0,2 km. W środkowo-zachodniej części znajduje się wypływ Kanału Giławy, który uchodzi do jeziora Krzywe, a dalej do Wardęg. Dobrze zachowany zbiornik eutroficzny. Okresowo występują zakwity glonów. Dno akwenu jest piaszczyste, żwirowe i piaszczysto-muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną. Nymfeidy (grążel, rdestnice, rdest) występują przy szuwarze i przy brzegu.

Zbiornik reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Ichtiofauna reprezentowana jest przez takie gatunki jak okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz, boleń węgorz i sum. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka, węgorza i suma. Prowadzone są odłowy rybackie ekspedycyjne

NOCLEG

Najbliższe kwatery dostępne w Gąsiorowie (1,5 km) i Giławach (3 km).

DOJAZD

Adres podany w danych kontaktowych prowadzi do siedziby gospodarza łowiska jakim jest Gospodarstwo Rybackie LokFish, położone w odległości ok 32 km od akwenu.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Metody łowienia: Spławik, spinning, grunt, na żywca, mucha
  • Wielkość łowiska: 26 ha
  • Głębokość: śr. 2,3 m, max. 3 m
  • Ilość stanowisk: Brak danych
  • Dominująca ryba: Szczupak, węgorz, sum
  • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko Giławskie

Opis stanowisk

Zbiornik jest dobrze dostępny od strony wschodniej i zachodniej. Dojechać można drogą przy żwirowni nad brzeg jeziora. Istnieje kilka niewielkich, drewnianych pomostów wędkarskich.

Najbliższe otoczenie to niewielki kompleks leśny oraz łąki i pastwiska. Na północno-wschodnim brzegu znajduje się kopalnia żwiru wydobywająca kruszywo z powierzchni 18 ha. Brzegi są pagórkowate i łagodnie schodzą do wody. Bezpośrednio nad wodą występują zadrzewienia, głównie olcha, brzoza i wierzba. Brzegi porasta wąski pas roślinności szuwarowej, wśród której dominuje trzcina, pałka, jeżogłówka, turzyce i ponikło.

Wymogi

  • Zabrania się połowów metodą trollingową
  • Karta wędkarska
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu