Łowisko Duże Łowne

Purda, Warmińsko-mazurskie

Długość zbiornika wynosi 0,53 km, a szerokość 0,34 km. Linia brzegowa jest wyrównana. Na północy woda odpływa do jeziora Łowne Małe. Akwen znajduje się na obszarze Natura 2000 - SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) i OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007),

Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Jagocin Duży (Łowne Duże) w zlewni rzeki Łyna - nr 18. Jezioro reprezentuje typ leszczowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz i płoć. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Właścicicelem Łowiska jest Gospodarstwo Rybackie LokFish, zarządzające kilkonastoma zbiornikami. Jeziora gospodarstwa regularnie są zarybiane rybami drapieżnymi, głównie wylęgiem szczupaka w ilości od 1500 do 3000 szt/ha oraz narybkiem letnim sandacza do 500 szt/ha i narybkiem jesiennym suma europejskiego w ilości do 25 szt/ha. Dodatkowo jeziora zarybiane są kroczkiem lub narybkiem lina i karasia pospolitego.

NOCLEG

Brak rozwiniętej bazy noclegowej.

DOJAZD

Zbiornik znajduje się 3,5 km na wschód od Butryn. Adres podany w danych kontaktowych prowadzi do siedziby gospodarza łowiska jakim jest Gospodarstwo Rybackie LokFish, położone w odległości ok 23 km od akwenu.

INNE

Zabrania się łowienia ryb z łodzi w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu oraz w okresie od 15 XII do 30 IV.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Metody łowienia: Spławik, spinning, grunt, na żywca, mucha
  • Wielkość łowiska: 14,5 ha
  • Głębokość: śr. 9,6 m, max. 23,0 m
  • Ilość stanowisk: Brak danych
  • Dominująca ryba: Leszcz
  • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko Duże Łowne

Opis stanowisk

W północno-zachodniej części jeziora, od strony Bałdzkiego Pieca znajdują się cztery duże pomosty.

Najbliższe otoczenie to lasy (bory świeże i mieszane) oraz zabudowania Bałdzkiego Pieca. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadają do wody.

Stanowisko nr 1 - brak szcegółowych informacji

Wymogi

  • Zabrania się połowów metodą trollingową
  • Karta wędkarska
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne spinningowe w pobliżu