Jezioro Kalwa Wielka

Pasym, Warmińsko-mazurskie

 

W południowo-zachodniej części jeziora istnieje połączenie z sąsiednim jeziorem. Jezioro posiada urozmaicone dno z licznymi górkami podwodnymi, które są zlokalizowane w środkowej i północnej części.

Według typologii rybackiej jezioro Kalwa należy do zbiorników typu leszczowego. Wody jeziora Kalwa cechują się bogatym składem gatunkowym ichtiofauny, zarówno pod względem ilościowym, jak również jakościowym. W skład zespołów ichtiofauny zasiedlającej jezioro wchodzą przede wszystkim gatunki ryb karpiowatych: leszcz, płoć, krąp, lin, ukleja, karaś pospolity i srebrzysty oraz sporadycznie duży karp (dawny uciekinier ze stawów). Sporadycznie trafia się sielawa. Jeśli chodzi o ryby drapieżne (obligatoryjnie i fakultatywnie), to dominuje okoń i szczupak, w zdecydowanie mniejszych ilościach występuje również węgorz i sandacz.

Jezioro Kalwa posiada dość dobre warunki rozrodu naturalnego i rekrutacji następujących gatunków ryb: lina, leszcza, płoci, szczupaka i okonia. Liczne zatoki i wypłycenia porośnięte roślinnością wodną stwarzają dogodne warunki do żerowania i rozwoju młodzieży ryb fitofilnych. Rozległa strefa dna kontaktująca się z nagrzanymi wodami epilimnionu sprzyja intensywnej produkcji bentosu, podstawowego pokarmu bentofagów. Niestety latem, dostęp ryb do większej powierzchni dna i zasobów pokarmowych przy wysokich temperaturach jest ograniczony ze względu na ubytki tlenu. Strefa litoralu, obfitująca w roślinność wodną, predysponuje jezioro do wysokiej wydajności ryb fitofilnych, w tym również szczupaka. 

Gospodarka zarybieniowa obligatoryjnie oparta jest głównie na szczupaku, jednakże operat rybacki dopuszcza zarybienia fakultatywne węgorzem, linem oraz karasiem pospolitym. Jezioro użytkowane jest w mieszanym typie gospodarki wędkarsko-rybackiej, co znaczy, że główna eksploatacja wykonywana jest przez wędkarzy. Amatorskie połowy ryb dotyczą przede wszystkim szczupaka, okonia, leszcza i płoci oraz węgorza. Rybackie odłowy sieciowe stanowią uzupełnienie odłowów wędkarskich, a ten typ eksploatacji ukierunkowany jest głównie na ryby karpiowate, zgodnie zresztą z koncepcją działań biomanipulacyjnych i walką z postępująca eutrofizacją. 

NOCLEG

Nad łowiskiem można wynająć pokoje w pensjonatach, ośrodkach wczasowych i agroturystykach oraz domki letniskowe.

GASTRONOMIA

Restauracje i bary znajdziemy głównie w południowej części jeziora.

ATRAKCJE

Wypożyczalnie sprzętu wodnego w ośrodkach wypoczynkowych oraz plaża miejska z pomostem i boiskiem do siatkówki na południu jeziora zapewnią urozmaicony czas całej rodzinie.

DOJAZD

Istnieje dogodny dojazd do wszystkich brzegów zbiornika.

Adres podany w danych kontaktowych należy do gospodarza łowiska, jakim jest Kompania Mazurska Sp. z o.o., mająca siedzibę w innym iejscu niż opisywane łowisko. Akwen znajduje się w miejscu wskazanym na mapie dojazdu.

INNE

Istnieje możliwość zakupu zezwoleń online.

 

 


Dane łowiska

 • Rodzaj łowiska: Komercyjne
 • Metody łowienia: Brak danych
 • Wielkość łowiska: 562,2 ha
 • Głębokość: śr. 7 m, max. 31,7 m
 • Ilość stanowisk: Brak danych
 • Dominująca ryba: Leszcz, szczupak, płoć, okoń
 • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Jezioro Kalwa Wielka

Opis stanowisk

Brzegi są urozmaicone, z licznymi półwyspami, w części północnej wysokie i zalesione, w południowej - łagodne, bezleśne. Miejscami szeroki pas roślinności szuwarowej z przewagą pałki szerokolistnej i trzciny. Wokół brzegów liczne pomosty wędkarskie. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią w ok. 25% lasy iglaste, w ok. 65% tereny użytkowane rolniczo i rekreacyjnie oraz w ok. 10% zabudowania, głównie miasta Pasym.

Wymogi

 • Obowiązkowy dzienny raport amatorskiego połowu ryb.
 • Połów ryb dozwolony dwiema wędkami zwykłymi lub jednym spinningiem.
 • Połów metodą trollingu dozwolony jedną wędką i tylko za dodatkową opłatą.
 • Zakaz połowu z użyciem jako przynęty ryb innych gatunków niż: płoć, krąp, leszcz, ukleja i okoń, ryby te nie mogą pochodzić z innego łowiska.
 • Zakaz wypuszczania z powrotem do wody złowionych ryb tzw. gatunków nierodzimych, w szczególności karasia srebrzystego i karpia.
 • Nęcenie larwami owadów i robakami z domieszką naturalnej ziemi lub gliny w objętości nieprzekraczającej 1l na dobę.
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu