Żwirowisko Samborek

Skawina, Małopolskie

 

Jest to łowisko specjalne koła PZW Skawina-Miasto . Na terenie ok. 10 hektarów znajdują się 3 zbiorniki które są systematycznie zarybiane ze środków zgromadzonych ze sprzedaży specjalnych zezwoleń oraz za środków własnych koła. Na łowisku obowiązuje odrębny regulamin połowu ryb oraz dodatkowy rejestr ewidencjonowania połowów. Ilość wydawanych zezwoleń jest limitowana.

Na łowisku specjalnym zabrania się:

  • Połowu ryb więcej niż 15 razy w okresie jednego miesiąca.
  • Połowu ryb metodą spinningową oraz muchową.
  • Połowu ryb ze środków pływających oraz wyspy.
  • Wędkowania w okresie 3 dni po zarybieniu zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicach inf.
  • Wędkowania w nocy (1 godz.  po zachodzie słońca do 1 godz. przed wschodem słońca) w okresie 14 dni po zarybieniu

Dane łowiska

  • Powierzchnia łowiska: 4 ha

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu