Zbiorniki Topola

Topola, Dolnośląskie

Jest to zbiornik retencyjny służący ochronie przeciwpowodziowej: gromadząc wody powodziowe ogranicza kulminację fali Nysy Kłodzkiej zmniejszając straty powodziowe poniżej zbiornika. Spiętrzenie wody w zbiorniku wykorzystywane jest do celów energetycznych, a także stwarza możliwości rozwoju rekreacji i turystyki wodnej.


Występujące ryby


Opinie użytkowników