Zbiorniki Pogoria

Dąbrowa Górnicza, Śląskie

Na zespół trzech zbiorników wodnych w Dąbrowie Górniczej składają się: Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III. Na terenach położonych na północ od dzisiejszego centrum Dąbrowy Górniczej przez dziesięciolecia pozyskiwany był tzw. piasek podsadzkowy i wypełniano nim pustki poeksploatacyjne. Powstałe wyrobiska, nie rekultywowane, napełniły się czystą wodą. W pierwszym zbiorniku pochodziła ona w dużej części z płynącej tutaj rzeczki – Pogorii. Stąd też wzięła się nazwa wszystkich pozostałych akwenów.

Pogoria I

Najstarsze z trzech sztucznych zbiornikow wodnych, powstałych po zalaniu dawnych wyrobisk kopalni piasku. Zbiornik spełnia funkcje przyrodnicze i krajobrazowe, wraz z otoczeniem służy również ochronie przyrody. Pierwszy użytek ekologiczny utworzono w lipcu 1993 roku, ochroną został objęty obszar rozciągający się w południowo-wschodnim sektorze jeziora – jest to pas przybrzeżny o długości około 150 m i szerokości około 80 m porośnięty szuwarem trzcinowym o dogodnych warunkach do życia i rozmnażania się wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, a także pełni funkcję tarliska dla ryb. Na brzegach jeziora są usytuowane ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi, przystaniami żeglarskimi oraz wypożyczalniami kajakowymi, stanica wędkarska oraz plaża miejska.

Pogoria II

Jest chroniona jako użytek ekologiczny. Obejmuje sam akwen i tereny nadbrzeżne. W pobliżu jeziora nastąpiła bardzo szybka regeneracja środowiska zbliżonego do naturalnego. Specjaliści rozpoznają tu następujące zbiorowiska roślinne: szuwary, murawy, zarośla, lasy łęgowe, zespoły bagienne i wodne. Z rzadkich roślin występuje tutaj m.in. grążel żółty, grzybień biały, kruszczyki i kruszyna pospolita. Z interesujących grzybów spotyka się mądziaka malinowego. Największym bogactwem Pogorii II są ptaki. Najmniejsza polska czapla, czyli bączek, znajduje się w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (spisano w niej gatunki szczególnie zagrożone wyginięciem). Do zbiornika nie dochodzi żadna asfaltowa droga i żeby dostać się do niego, trzeba wybrać się na pieszą przechadzkę lub wycieczkę rowerową.

Pogoria III

Zbiornik spełnia funkcje przyrodnicze i krajobrazowe mimo statusu rezerwowego źródła wody do celów przemysłowych. Czyste, przejrzyste wody pokrywają dno o bardzo ciekawej konfiguracji: górkach, uskokach i wypłyceniach dających schronienie wielu gatunkom ryb. Jezioro ma wiele do zaoferowania. Istnieją tu bardzo dobre warunki dla entuzjastów sportów wodnych np. żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo. Cały akwen jest objęty "strefą ciszy" i obowiązuje tu całkowity zakaz pływania "na silniku" . Jedynym wyjątkiem są służby wodne i ratownicze.

 


Dane łowiska

  • Powierzchnia Pogoria I: 73 ha
  • Powierzchnia Pogoria II: 40 ha
  • Powierzchnia Pogoria III: 174 ha
  • Wędkowanie ze środków pływających: dopuszczone

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu