Zbiornik ZEK Radymno

Radymno, Podkarpackie

Zalew jest sztusznym zbiornikiem wodnym, w miejscu dawnego wyrobiska żwirowego, które powstało w latach 60. XX wieku (ZEK–Zakład Eksploatacji Kruszywa). Woda w zbiorniku posiada I klasę czystości.

Zasady wędkowania na zalewie ZEK

– zabronione jest używanie na terenie Zalewu pływającego sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi z wyjątkiem łodzi objętych zezwoleniem Burmistrza Miasta Radymno. Zezwolenie wydaje się na korzystanie z łodzi motorowych do celów ratowniczych (obsługa bezpieczeństwa) z zastrzeżeniem ich udostępniania do prowadzenia kontroli i patroli przez służby mundurowe oraz osoby działające w imieniu i z upoważnienia właściciela Zalewu – Burmistrza Miasta Radymno,

– dokonujący połowu ryb z brzegu mają obowiązek utrzymywania odległości dla wyrzucanych zestawów połowowych:

  • do 30 m. od brzegu na terenie całego Zalewu z wyjątkiem przesmyku (przewężenie pomiędzy cyplem tzw. Harcerskim a brzegiem),
  • do 20 m. od brzegu na terenie przesmyku oraz w odległości do 20 m. od załamań brzegów w stronę otwartej wody na jego końcach.

– dokonujący połowu ryb z łodzi zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości od kąpielisk oraz innych urządzeń zapewniając niekolizyjne korzystanie z wody przez innych jej użytkowników.


Dane łowiska

  • Powierzchnia: 70 ha
  • Maksymalna głębokość: 8 m
  • Średnia głębokość: 1,5 - 8 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu