Zbiornik ZEK Ostrów

Ostrów, Podkarpackie

Właścicielem terenu i zbiorników są: Gmina Przemyśl oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO" S.A. w Rzeszowie. Administratorem zbiorników jest Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Łowisko jest całodobowe i całoroczne. Żwirownia to 5 sztucznych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni ok. 20 hektarów. Zbiornik nr 1 jest o największej powierzchni jest on najstarszy i najwcześniej był zarybiany. Zbiornik numer 2 jest obecnie jedynym zarybianym tam akwenem przez PZW.

Na łowisku obowiązują następujące zasady:

  • Zasady połowu ryb na zbiornikach określone przez Okręg  PZW w Przemyślu
  • zakaz brodzenia i kąpieli
  • utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującym RAPRyb PZW. „To co przyniosłeś - zabierz ze sobą"
  • zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiorników: 20 ha
  • Maksymalna głębokość: 6 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu