Zbiornik Zegrzyński

Zegrze, Mazowieckie

Jezioro Zegrzyńskie to akwen sztuczny, powstały w wyniku spiętrzenia koryta rzeki Narew przez stopień wodny w miejscowości Dębe. Zbiornik połączony jest z Wisłą, Narwią, oraz Kanałem Żerańskim, otoczony jest lasami sosnowymi.

W północnej i zachodniej części zalewu brzegi są naturalne - wysokie i skarpowe. Po stronie wschodniej i południowej są natomiast niskie, na wielu odcinkach sztucznie podniesione i obwałowane. Dno jest pagórkowate, ponieważ przez wiele lat z zalewu wydobywano żwir i piach, wydrążono więc wiele głębokich na 8–15 metrów dołów i rynien.

Jezioro wykorzystywane jest jako akwen żeglugowy, energetyczny, rolniczy oraz do celów ochrony przeciwpowodziowej. Pełni również funkcję zbiornika wody pitnej. Jezioro jest miejscem rekreacji mieszkańców Warszawy i okolic w związku z licznymi ośrodkami sportów wodnych, co niewątpliwie daje się we znaki łowiącym.

Na czaszy Zbiornika Zegrzyńskiego od 1 do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ze środków pływających. Zakaz dotyczy całego obszaru wody położonego na południe od linii prostej łączącej most drogowy w Zegrzu (przyczółek w Zegrzu Południowym) z Hotelem REWITA w Ryni.

Od 1 listopada do 31 marca każdego roku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania w Jeziorze Zegrzyńskim na obszarze wodnym opisanym granicami: linią prostą od tablicy 32 km w Zegrzu Północnym w poprzek czaszy zbiornika do zabudowań mieszkalnych w Nieporęcie, ul. Zegrzyńska 30 na lewym brzegu, dalej linią brzegową do mostu drogowego w Zegrzu, a następnie wzdłuż prawej linii brzegowej do tablicy 32 km (patrz. załączona mapa).

Gospodarzem łowiska jest Okręg Mazowiecki PZW.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 3787 ha
  • Maksymalna głębokość: 13 m
  • Wędkowanie z łodzi: dozwolone

Występujące ryby


Mapa łowiska

Zbiornik Zegrzyński
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu