Zbiornik Topola

Paczków, Dolnośląskie

Jest zbiornikiem wielozadaniowym i służy ochronie przeciwpowodziowej, poprawie zaopatrzenia w wodę, alimentacji rzeki Odry, wykorzystaniu energetycznemu wód Nysy Kłodzkiej oraz turystyce i rekreacji. Wybudowany został jako forma rekultywacji terenu poeksploatacyjnego i jego zagospodarowania dla potrzeb gospodarki wodnej. Zbiornik wraz z położonym bezpośrednio poniżej niego zbiornikiem Kozielno, tworzy Zalew Paczkowski.

Zbiornik wodny Topola, łącznie ze zlokalizowanym bezpośrednio poniżej zbiornikiem Kozielno, a także zbiornikami Otmuchów i Nysa, tworzy zespół zbiorników wielozadaniowych, wchodzących w skład systemu bezpośredniej ochrony przed powodzią mieszkańców doliny Nysy Kłodzkiej.

Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb ze środków pływających oraz zakaz połowu ryb w porze nocnej. 

Administratorem zbiornika jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 275 ha
  • Maksymalna głębokość: 5 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników