Zbiornik Słup

Męcinka, Dolnośląskie

Zbiornik zaporowy Słup powstał w 1978 roku po spiętrzeniu wód rzeki Nysy Szalonej. Wykorzystywany jest do ochrony przeciwpowodziowej miasta Legnicy i okolicznych gmin. Kształtem i charakterem nabrzeża o piaszczysto-żwirowych plażach zbiornik przypomina jezioro polodowcowe. Długość linii brzegowej wynosi 19 km. Zbiornik składa się z dwóch wyraźnych akwenów połączonych wąskim przewężeniem, tak zwaną "Gardzielą".

Zbiornik górny, czyli rejon tak zwanej cofki, to środowisko silnie zmieniające się w ciągu roku w zależności od poziomu wahań spiętrzonej wody. Występują tu rozległe środowiska wodno-błotne, złożone z kilku powierzchni wody stojącej, zalewowych łąk oraz trzcinowisk, pośród których rosną przestoje drzew i krzewów wierzbowych.

Zbiornik dolny jest głębokim akwenem z wąskimi pasami zarośli wierzbowych wzdłuż części jego linii brzegowej. Do północno-wschodniej części zbiornika dolnego przylegają fragmenty lasów liściastych.

Zbiornik Słup jest fascynującym łowiskiem z pływającymi wielkimi okazami karpi i amurów, ale nie jest to zbiornik łatwy. Najciekawszymi miejscami dla połowu karpi i amurów jest strona południowowschodnia, czyli miejscówki od krzyża, który stoi na polu obok zbiornika.

Opiekunami łowiska są:

  • Koło PZW Legnica "Kotwica" – lewy brzeg zbiornika (od końca cofki Nysy Szalonej do pierwszego utwardzonego zjazdu nad zbiornik)
  • Koło PZW Jawor – prawy brzeg zbiornika
  • Koło PZW Wilków "Pstrąg" – brzeg południowy od zapory do ujścia Nysy Szalonej do zbiornika

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 490 ha
  • Maksymalna głębokość: 20 m (w okolicach zapory
  • Używanie modeli zdalnie sterowanych do wywozu przynęt: dozwolone

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Zbiornik Słup

Wymogi

  • Wędkowanie ze środków pływających w okresie od 01 czerwca do 31 października w porze dziennej – od świtu (1 godz. przed wschodem słońca) do zmierzchu (1 godz. po zachodzie słońca)
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu