Zbiornik Nakło Chechło

Świerklaniec, Śląskie

Zbiornik Nakło Chechło jest łowiskiem ogólnodostępnym na którym obowiązują specjalne warunki amatorskiego połowu ryb wędką. Jezioro jest sztucznym zbiornikiem, powstał w miejscu byłego wyrobiska piasku, a w 1973 przekształcony został w bezodpływowe jezioro z czterema podziemnymi źródłami.

Zbiornik jest stosunkowo płytkim, porośniętym gęstą roślinnością zbiornikiem. Brzeg głównie piaszczysty oraz trzcinowy, z licznymi stanowiskami do wędkowania. Podczas wiosennych, letnich i jesiennych miesięcy presja wędkarska jest tu stosunkowo wysoka. Bardzo czysta woda, która mieści się w I klasie czystości, charakteryzuje się bogactwem i różnorodnośćią ryb. 

Wędkowanie na zbiorniku Nakło-Chechło jest dozwolone wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia, które jest wydawane za zwrotną kaucją w siedzibie Koła PZW nr 59 Tarnowskie Góry.

Strefy wyłączone z wędkowania

1. Strefa ochronna całkowicie wyłączona z amatorskiego połowu ryb, obejmująca wyspę oraz zatokę w zachodniej części zbiornika (tarlisko).

2. Zakaz połowu ryb w obrębie plaż chronionych przez służby ratownicze WOPR oraz pola namiotowego, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku w godzinach od 7:00 do 22:00.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 90 ha

Występujące ryby


Mapa łowiska

Zbiornik Nakło Chechło
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu