Łowisko specjalne Majdan Zahorodyński

Siedliszcze, Lubelskie

Jest to sztuczny zbiornik retencyjny, który został oddany do użytku pod koniec 2000 roku. Akwen wodny otoczony jest lasami sosnowymi. Dno zbiornika w większości w miarę twarde, średnio porośnięte roślinnością wodną. Największa głębokość zbiornika to okolice zapory.

Jest to łowisko specjalne Okręgu PZW Lublin, na którym obowiązuje opłata dodatkowa. W 2021 roku wysokość opłaty wynosi 70 zł (dla zrzeszonych i niezrzeszonych w PZW).

Dodatkowe zasady obowiązujące na zbiorniku:

  • Zakaz spinningowania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia,
  • Zakaz wędkowania ze środków pływających w godzinach nocnych,
  • Zakaz cumowania łódek poza miejscem wyznaczonym do tego celu,
  • Zakaz połowu ryb w strefach zakazu przy zaporze wstecznej i czołowej w odległości 100 m,
  • Bezwzględny zakaz kąpieli w zbiorniku,
  • Zakaz palenia ognisk na wałach.

Opiekunem łowiska jest Koło PZW Siedliszcze.

Zbiornik od 11 listopada 2010 nosi imię Edwarda Wojtasa, posła na Sejm VI kadencji, który zginął w katastrofie smoleńskiej.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 50 ha
  • Maksymalna głębokość: 2,5 m
  • Średnia głębokość: 1,8 m

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Łowisko specjalne Majdan Zahorodyński

Opis stanowisk

Kolor niebieski oznacza strefy zbiornika wyłączone z wędkowania.


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu