Zbiornik Kuźnica Warężyńska

Warężyn, Śląskie

Zbiornik poeksploatacyjny (popiaskowy) w dorzeczu Czarnej Przemszy utworzony,w miejscu zlikwidowanej piaskowni o nazwie „Kuźnica Warężyńska”. Zarówno nazwa dawnej piaskowni jak i zbiornika pochodzą od nazwy pobliskiej wsi Kuźnica Warężyńska. Zbiornik nieoficjalnie bywa nazywany zbiornikiem Pogoria IV, chociaż brak jest hydrologicznego uzasadnienia dla tej nazwy z uwagi na położenie poza zlewnią Pogorii.

Dokonana została rekultywacja terenu zdegradowanego ponad trzydziestoletnią działalnością kopalni, a krajobraz został wzbogacony o dodatkowe walory przyrodnicze i rekreacyjno turystyczne. Dotychczas istniejące nieregularne, strome stoki wyrobiska zostały wyprofilowane i ubezpieczone tak, aby mogły stanowić trwałą i bezpieczną linię brzegową nowego zbiornika wodnego.

Zbiornik zasilany jest wodą pochodzącą z Czarnej Przemszy, która na tym obszarze ma pierwszą klasę czystości wody oraz wody rzeki Trzebyczki. Wwprowadzenie dopływów do zbiornika następuje po efektownych kamiennych kaskadach, zapewniających dodatkowe napowietrzenie wody. Przy regulacjach tych rzek uwzględniono konieczność zachowania przepływu biologicznego i poziomu wody w starych korytach tych rzek. W tym celu w miejscach zrzutu wody z koryt Czarnej Przemszy i Trzebyczki do zbiornika wybudowano budowle rozrządowe z możliwością regulacji rozdziału przepływu.

Południową stroną zbiornika Kuźnica Warężyńska przebiega jeden z licznych w tym regionie szlaków turystycznych. W promieniu niespełna 20 km leży Pustynia Błędowska, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne kompleksy leśne oraz użytki ekologiczne - zbiorniki Pogoria I i II - oazy życia licznych gatunków ptactwa i zwierząt.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 460 ha
  • Maksymalna głębokość: 23 m
  • Obwód zbiornika: 13 km
  • Wędkowanie ze środków pływających: dopuszczone

Występujące ryby


Mapa łowiska

Zbiornik Kuźnica Warężyńska
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu