Zbiornik Kłaj

Kłaj, Małopolskie

Zbiornik wodny powstały w wyniku wydobycia żwiru stanowi najstarszą część terenów żwirowni Kłaj – Targowisko. Obecnie staw oddzielony jest autostradą A4 od pozostałych zbiorników pożwirowych i stanowi własność Okręgu PZW w Tarnowie. Do akwenu można dojechać drogą techniczną od miejscowości Kłaj.

Staw od strony północnej jest oddzielony groblą od starorzecza Raby. W maju 2015 roku przystąpiono do prac związanych z przystosowaniem zbiornika do wędkowania. Usunięto zarośla i samosiejki, wyprofilowano brzegi, wykonano zjazdy z grobli, nadsypano cypel wcinający się w głąb stawu.

W ramach prac społecznych członkowie Kół PZW Bochnia Miasto i Stalprodukt uporządkowali teren, usunęli moczarkę wodną oraz wykonali stanowiska dla wędkarzy.


Dane łowiska

  • Powierzchnia lustra wody: 1,5 ha
  • Maksymalna głębokość: 2 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu