Zbiornik Chańcza

Chańcza, Świętokrzyskie

Chańcza to największy zbiornik wodny w województwie świętokrzyskim. Południowa część zalewu leży w powiecie staszowskim, a północna w powiecie kieleckim. Zalew pełni funkcję zbiornika retencyjnego na rzecze Czarnej Staszowskiej. Powstał w latach 1974-1984.

Północne krańce zalewu porastają rośliny wynurzone, między innymi trzcina i pałka wodna. Na większości płycizn głębokość nie przekracza 2 metrów, występuje tam bogata roślinność podwodną. Przeważnie łagodne i suche brzegi zbiornika porośnięte są lasem sosnowym.

Dno zalewu jest zróżnicowane, pełne wypłyceń i głębi, ponieważ zalew powstał przez zalanie fragmentu doliny rzeki Czarnej wraz z przylegającymi łąkami, pastwiskami i kilkoma zabudowaniami. Przeważnie piaszczyste, z wyjątkiem rozlewisk w okolicach Rakowa. Po obfitych opadach pojawiają się osady naniesione przez zasilające rzeki i strumienie.

Gospodarzem wody jest Polski Związek Wędkarski - Okręg Kielecki Koło nr 2 "Amur" w Kielcach.

Na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Kielcach obowiązuje:

  • zakaz połowu ryb metodą trollingową oraz kuszą
  • zakaz połowu ryb ze środków pływających w porze nocnej (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca)
  • zakaz połowu ryb metodą spinningową ze środków pływających na zbiornikach powyżej 15 ha w okresie od 1 stycznia do 31 maja

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 340 ha
  • Maksymalna głębokość: 11 m
  • Średnia głębokość: 1,5/2,5 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu