Zalew Zimna Woda

Łuków, Lubelskie

Jest to sztuczny zbiornik retencyjny, położony na wschodnim krańcu kompleksu Lasów Łukowskich, na obszarze Natura 2000. Zalew składa się z dwóch zbiorników: głównego i mniejszego, które są oddzielone groblą. Zbiornik główny jest łowiskiem o charakterze Złów i Wypuść.

Wędkowanie odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach tzn. na brzegu od strony rzeki Krzny i torów kolejowych. Rejon wędkowania jest oznaczony tablicami. Mniejszy zbiornik jest w całości udostępniony do wędkowania.

W latach 2017-2021 Zalew i jego otoczenie przeszły gruntowną rewitalizację.

Opiekunem łowiska jest Koło PZW Łuków Miasto.


Dane łowiska

  • Powierzchnia głównego zbiornika: 15,92 ha
  • Powierzchnia mniejszego zbiornika: 2,1 ha
  • Maksymalna głębokość: 3 m

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Zalew Zimna Woda

Opis stanowisk

W południowo-zachodniej części zbiornika znajdują się 2 małe zadaszone pomosty, przeznaczone na stanowiska wędkarskie, w tym jedno stanowisko z dostępem dla osób niepełnosprawnych (pochylnia terenowa).

Wymogi

  • Wędkowanie może odbywać się wyłącznie w porze dziennej (od świtu do zmierzchu)
  • Na zbiorniku nie wolno łowić ze środków pływających
  • Zakaz używania i nęcenia łowiska zanętami pochodzenia roślinnego (zanęty, pelety, kulki) ziemią oraz glinami od 15.06 do 31.08 każdego roku
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu