Zalew Szydłowiec

Szydłowiec, Mazowieckie

Zbiornik Szydłowiec znajduje się w centralnej części maista przy ulicy Folwarcznej. Przez zbiornik przepływa rzeka Korzeniówka. Dno z reguły muliste. Najczęściej poławiane gatunki ryb to płoć, karp, lin, jaź. Z ryb drapieżnych dominuje szczupak.

W 2018 roku miejsce to zmieniło się wielowymiarowo.  Wykonana została modernizacja jazu i zapory ziemnej zbiornika. Akwen oczyszczono i odmulono, umocniono i uregulowano także jego linię brzegową. 

Na zbiorniku obowiązuje całoroczna strefa ochrony ryb, która obejmuje część powierzchni zbiornika wyznaczoną pomiędzy tablicami informacyjnymi i mostem drogowym na trasie Szydłowiec–Majdów nad rzeką Korzeniówką,

1) na lewym brzegu zbiornika ok. 120 m długości linii brzegowej,

2) na prawym brzegu zbiornika ok. 70 m długości linii brzegowej,

3) zakaz połowu ryb ze środków pływających.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zalewu: 5 ha
  • Średnią głębokość: 1,5 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu