Zalew Skowronek

Alwernia, Małopolskie

Zalew Skowronek to sztuczny zbiornik zaporowy utworzony na potoku Brodło w 1970 r. Nad zalewem znajduje się pole biwakowe oraz ośrodek wypoczynkowy. Latem funkcjonuje tu strzeżone kąpielisko. Na Łowisku „Skowronek” można łowić w każdy dzień tygodnia.

Do wędkowania na Łowisku „Skowronek” ma prawo każda osoba posiadająca licencję wydaną przez  Zarząd Koła PZW Alwernia. Wkładka stanowi także kartę parkingową na parkingi PZW Alwernia. Wkładka jednorazowa kosztuje 30 zł dla członków PZW. Osoba występująca o zakup wkładki jednorazowej musi posiadać aktualną opłatę członkowską PZW.  W sprzedaży także licencje jednorazową dla osób nieposiadających bieżących opłat członkowskich  określanych jako niezrzeszeni, wartość licencji jednorazowej to 50 zł.

Wędkującym na Łowisku zabrania się:

  • łowienia ryb z Ośrodka Rekreacyjnego oraz z wału obok spustu wody,
  • łowienia ze sprzętu pływającego,
  • brodzenia w wodzie podczas połowu.
  • jazdy pojazdami mechanicznymi po brzegach łowiska,
  • podmiany złowionych i zatrzymanych ryb,
  • łowienia gatunków ryb którymi dokonano zarybienia przez okres siedmiu dni licząc jako dzień pierwszy zarybienie Łowiska, okres karencji nie dotyczy rozgrywanych zawodów, po ostatnim  jesiennym zarybieniu dopuszcza się zabieranie złowionych ryb zgodnie z limitem.

Dane łowiska

  • Powierzchnia zalewu: 5,8 ha
  • Średnia głębokość: 2 - 2,20 m

Występujące ryby


Mapa łowiska

Zalew Skowronek
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu