Zalew Nowomiejski

Nowe Miasto, Mazowieckie

Łowisko obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka Szczawińska. Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście.

Strefy ochronne wyznacza się od zapory w Nowym Mieście do umieszczonych tablic informacyjnych oraz od mostu w Wólce Szczawińskiej do umieszczonych tablic. Na strefach nie można poławiać ryb.

 Regulamin połowów ryb na łowisku na Zalewie Nowomiejskim 

1. Wędkarz zobowiązany jest do sprzątnięcia stanowiska przed łowieniem oraz do pozostawienia stanowiska uporządkowanego. Zabrania się patroszenia ryb przed końcem połowu oraz w pobliżu wody.

2. Łowienie metodami spinningową lub muchową wyklucza możliwość równoczesnego połowu inną metodą. Do 30 kwietnia dopuszcza się używanie sztucznych przynęt nie dłuższych niż 5 cm.

3. Połów z użyciem żywych i martwych ryb jako przynęty dozwolony jest: jedynie od 1 maja, wyłącznie w niedzielę w porze dziennej. W tej metodzie dopuszcza się wędkowanie wyłącznie na jedną wędkę – co oznacza, że w tym samym czasie nie wolno stosować innych metod połowu.

4. Do połowu ryb przy użyciu jako przynęty żywych i martwych ryb można stosować wyłącznie: płocie, kiełbie, leszcze, jazgarze oraz ukleje.

5. Połów ryb przy użyciu jako przynęty fileta (ryby co najmniej pozbawionej głowy oraz wnętrzności) dozwolony jest wyłącznie na jedną wędkę – co oznacza, że w tym samym czasie nie wolno stosować innych metod połowu.

6. Połów na martwe ryby i ich części dozwolony jest jedynie z użyciem bezzadziorowego lub pozbawionego zadziorów pojedynczego haka z pojedynczym ostrzem.

7. Połów nocą (od zmierzchu do świtu) dozwolony jest: po wniesieniu składki rocznej, wyłącznie z czwartku na piątek, piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę i jedynie w okresie od 1 maja do 31 października. Z połowów nocnych wyłącza się wyspy oraz oznakowany tablicami odcinek starorzecza od północnego skraju zachodniej wyspy w kierunku molo.

8. Połów z zarejestrowanych i oznakowanych środków pływających dozwolony jest: jedynie od 1 maja, po wniesieniu składki rocznej lub okresowej i wyłącznie w porze dziennej. Wędkarz zobowiązany jest do podpłynięcia do brzegu celem poddania się kontroli. Wodowanie jednostki pływającej dozwolone jest na slipie przy tablicy ogłoszeniowej w m. Wólka Szczawińska lub w odległości nie mniejszej niż 50 m od najbliższego wędkarza. 

9. Wędkarzy łowiących nocą, łowiących z łodzi, a także posiadaczy składki okresowej obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania ryb. Zakaz nie obejmuje takich gatunków jak: leszcz, płoć oraz krąp. 

10. Na łowisku obowiązuje Rejestr Połowu Ryb, w którym należy w trwały sposób notować długopisem.


Występujące ryby

Wymogi

  • Zakaz używania silników spalinowych do napędu środków pływających
  • Zakaz połowu kuszą
  • Zakaz trollingu
  • Na wyznaczonych znakami drogowymi odcinkach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów (nie dotyczy osób niepełnosprawnych)
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu