Zalew Cieszanowice

Cieszanowice, Łódzkie

Całkowite napełnienie zalewu odbyło się w 1998 roku. Zbiornik położony jest około 25 km na południe od Piotrkowa Trybunalskiego. Powstał w wyniku spiętrzenia wody na rzece Luciąż. Przy całkowitym spięterzeniu wody jego powierzchnia wynosi 260 hektarów.
Można tu spowodzeniem upolować płocia, szczupaka czy karasia - te ryby występują tu licznie. W rejonie przybrzeżnym najlepiej zasadzić się na szczupaka, tam też zbiera się drobnica. Płocie nie są imponujących rozmiarów, zazwyczaj są to okazy w wymiarze do 25
centymetrów.
W zbiorniku są także karpie i leszcze I mimo to, że nie są to nadzwyczaj dorodne sztuki to nie można ich lekceważyć, ponieważ są one
niezwykle mocne i mogą dostarczyć wiele emocji w czasie holu.

opis z 2013r. 


Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu