Stawy Rzemień

Rzemień, Podkarpackie

Cały akwen posiada 5 łowisk odpowiednio ponumerowanych 1,2,3,4,5 . Staw nr. 3 przeznaczony jest również do kąpieli. Miła atmosfera, częste zabawy w bazie hotelowej. Na łowiskach dominują ryby m.in sum, karp, leszcz, sandacz, szczupak, lin, czy karaś. Nie brakuje również płoci , pstrąga, okonia, czy węgorza. Najczęstsze łowiska zasilane przez wędkarzy to stawy nr 1,2,3. Stawy ogólnodostępne bez dodatkowych opłat, metodami zgodnymi z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, za wyjątkiem stawu nr 1, na którym ze względu na jego małą szerokość wprowadza się ograniczenie zabraniające wędkowania metodą gruntową.

 

Obowiązujące zasady połowu na stawach Nr 1 i 2 w Rzemieniu:

  1. Jest to łowisko No – Kill – obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb.

  2. Wszystkie ryby złowione podczas wędkowania należy bezzwłocznie ostrożnie odpiąć z haczyka i ostrożnie wypuścić do wody.

  3. W przypadku głęboko połkniętej przynęty należy odciąć haczyk i rybę uwolnić.

 

Połów ryb dozwolony jest:

  • w dni powszednie wyłącznie w dzień, tj. od świtu do zmierzchu,

  • w dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę.

 

Na stawie nr 1 wprowadza się zakaz wędkowania metodą gruntową.

Podczas połowu ryb w rejestrze połowu należy odnotować jedynie datę i miejsce połowu.

Zabrania się przynoszenia i przetrzymywania w siatkach ryb złowionych na innym łowisku.

Obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego oraz zakaz kąpieli i brodzenia po wodzie.

Zabrania się przynoszenia i przetrzymywania w siatkach ryb złowionych na innym łowisku.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia wprowadza się zakaz spinningowania

Na łowisku obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego i brodzenia po wodzie.

Na łowisku obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonym.

Samochody, motory i motorowery należy parkować wyłącznie na parkingu łowiska.

Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo rezerwacji części łowiska na zawody wędkarskie. Informacja o planowanych zawodach wywieszana będzie na tablicy ogłoszeń na terenie łowiska co najmniej 24 godziny przed zawodami. Gospodarz wody zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia wody z wędkowania w związku z prowadzonym zarybianiem.

 

 


Występujące ryby

Wymogi

  • Kategoryczny zakaz zabierania ryb.
  • Od 1 stycznia do 30 kwietnia wprowadza się zakaz spinningu.
  • Na łowisku obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego i brodzenia po wodzie.
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu