Stawy Godzisz

Godzisz, Mazowieckie

Łowisko „Godzisz” obejmuje następujące obiekty:
-  „Jacho” – zbiornik od strony drogi prowadzącej z Godzisza do m. Kobusy,

-  „Waldek” – zbiornik pomiędzy rzeką Okrzejką a starymi zabudowaniami „lisiarni”,

-  „Matecznik” – zbiornik od strony zabudowań mieszkalnych byłego Gospodarstwa Rybackiego.

Wyłącza się z wędkowania zbiornik „Matecznik”, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. Na zbiorniku „Jacho” obowiązuje zakaz połowu amura. Na zbiorniku „Mały” obowiązują zasady połowu „no kill – złów i wypuść” - dopuszczony jest jedynie połów metodą spinningową oraz muchową (zbiornik może być dopuszczony na zawody wędkarskie w innych kategoriach jak muchowa i spinningowa). Na zbiorniku „Waldek” obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów wzdłuż grobli, przy linii brzegowej (dozwolony jest postój pojazdów tylko po przeciwnej stronie drogi biegnącej wzdłuż zbiornika). Na zbiorniku „Waldek” całorocznie wyłącza się z wędkowania obszar od połączenia zbiornika z rzeką Okrzejką do wysokości kładki na tej rzece. Na terenie całego obiektu (oprócz miejsc wyznaczonych) obowiązuje zakaz wjazdu na groble. W roku 2020 wędkowanie w zbiornikach „Jacho” i „Mały” dozwolone jest od 5 lipca.

Limity i wymiary ochronne:
-  karp – wymiar minimalny 35 cm – dopuszcza się zabranie z łowiska 2 szt. na dobę łącznie z amurem i linem,

-  amur – wymiar minimalny 45 cm – dopuszcza się zabranie z łowiska 2 szt. na dobę łącznie z karpiem i linem,

-  lin – wymiar minimalny 30 cm – dopuszcza się zabranie z łowiska 2 szt. na dobę łącznie z amurem i karpiem,

-  pozostałe limity ilościowe i wymiary ochronne zgodnie z RAPR PZW oraz Uchwałą Nr 3 Prezydium ZO PZW w Siedlcach z dnia 14.11.2013.


Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu