Staw Miękinia

Krzeszowice, Małopolskie

Położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, w pobliżu okrężnej trasy biegnącej z Krakowa przez najciekawsze tereny południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Miękinia. Staw znajduje się w nieczynnym od 1979 roku odkrywkowym wyrobisku górniczym. Od XVII wieku, na obszarze ok. 40 ha wydobywano na tym terenie złoża czerwonego porfiru. 

Roślinność zbiornika jest bardzo uboga. Występuje głównie przy brzegach oraz w zachodniej, płytkiej części stawu. Składa się z gatunków roślin szuwarowych, głównie tataraku i moczarki kanadyjskiej Dno stawu jest równe, muliste licznie występują duże bryły kamienne. W części południowo-wschodniej w odległości ok. 15 m od brzegu znajduje się nieduża górka podwodna. Na stawie wędkować można praktycznie wzdłuż całej linii brzegowej, wyjątkiem jest oznaczone tarlisko.


Dane łowiska

  • Powierzchnia stawu: 0,6 ha

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu