Staw Jordan

Pilawa, Mazowieckie

Znajduje się w centrum miasta. Położony jest pomiędzy drogą wojewódzką nr. 805, a dworcem PKP. Od południowo-zachodniej strony otoczony jest parkiem miejskim. Zbiornik przeszedł kompleksową modernizację wraz z systemem parkowym w 2006 roku.

Regulamin łowiska "Jordan":

1. Zezwala się na wędkowanie od świtu do zmierzchu.
2. Limit dzienny karpia – 2 szt.
3. Zakaz wędkowania metodą spinningową.
4. Całkowity zakaz połowu lina i karasia złocistego do odwołania.
5. Zakazuje się wędkowania z części wyspy (granicę wyznacza mostek na wyspę i linia jego przedłużenia w kierunku wschodnim do ul. Dworcowej). Dalej w kierunku południowym od wyspy, dalsza część stawu nazywana„szyjką”(do pętli autobusowej).Wymieniona strefa pełni rolę: oazy i tarliska dla ryb.

Wymiary ochronne:

- amur – do 50 cm

Limity dzienne połowu:

karp - 2 szt.

- lin - 2 szt.

- karaś pospolity - 2 szt


Występujące ryby

Wymogi

  • Na wszystkich wodach drobnych obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na wały i groble zbiorników oraz połowu ryb ze środków pływających.
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu