Łowisko Zajączkowskie

Pniewy, Wielkopolskie

Położone jest na terenie gm. Pniewy. Reprezentuje typ jeziora sielawowy. Bezpośrednią zlewnie jeziora zajmują pola uprawne i łąki oraz przy południowo-wschodnim brzegu wioska Zajączkowo. Jezioro posiada dwa małe dopływy z torfiarek i jeden okresowy z pól (rów melioracyjny). Odpływ z jeziora znajduje się w pn-zach. jego części , jest mocno zarośnięty i łączy się z jeziorem Psarskim. Półwysep oddzielający dwa główne głęboczki jeziora dzieli je na dwie części: mniejszą (południową) i większą (północną). Na półwyspie znajduje się pałac z parkiem krajobrazowym.

Maksymalna długość jeziora to 1505 m, a szerokość 520 m. Jezioro jest wyraźnie rozgraniczone półwyspem, posiada mocno wypłyconą zatokę południową i rozległy głęboczek. Dno posiada bardzo regularnie ukształtowaną misę i równomiernie opada ku środkowi, gdzie znajduje się maksymalna głębokość (ok. 35,4 m). Dno jest twarde, pokryte nierównomiernie osadami od 0,3 do 0,6 metra.

Przejrzystość wody jest bardzo dobra. Woda jest bardzo czysta, czego efektem są bardzo smaczne ryby, w okresie wiosny i jesieni woda osiąga przejrzystość do 4 m, latem 1 m.

NOCLEG I GASTRONOMIA

Warto zaznaczyć , że wieś Zajączkowo jest otwarta na turystów. W najbliższym sąsiedztwie jeziora znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty i pałac, gdzie można dobrze zjeść i znaleźć nocleg.

DOJAZD

Podany w danych kontaktowych adres należy do właściciela łowiska, jakim jest Jeziorowo - Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., położone w odległości 20 km od łowiska. Do łowiska dojeżdżamy od drogi krajowej nr 92 Poznań - Pniewy, skręcamy w miejscowości Podrzewie i poprzez Lubosinę, Buszewo po ok. 10 km osiągamy wieś Zajączkowo, położona na wschodnim brzegu jeziora. 


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Wielkość łowiska: 46,5 ha
  • Głębokość: śr. 10,2 m, max. 35,4 m
  • Dominująca ryba: Sielawa

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Łowisko Zajączkowskie

Opis stanowisk

Warunki wędkarskie doskonałe. Jezioro jest głębokie i bardzo czyste, interesująco wędkarskie. Najlepsze miejsca do wędkowania znajdują się wzdłuż wschodniego brzegu, od strony wsi Zajączkowo.

Roślinność wynurzona występuje wzdłuż ok. 80% linii brzegowej i tworzą ja głównie: trzcina pospolita, pólka wąsko- i szerokolistna, manna mielec oraz pojedyncze skupiska situ.

Roślinność zanurzoną tworzą liczne bujne łąki utworzone przez moczarkę kanadyjską, rogatek do głębokości 3 m. Roślinność o liściach pływających zajmuje ok. 10 ha jeziora, tworząc rozległe obszary, złożone z grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej.

 

Wymogi

  • Zabrania się połowu ryb metodą trollingową
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu