Łowisko Staw na dołach

Wawrzeńczyce, Małopolskie

Starorzecze ma kilkaset metrów długości, około 4 ha powierzchni i zróżnicowaną głębokość: od 1 do 4 m. Proszowickie Koło PZW utworzyło tutaj łowisko specjalne, systematycznie zarybiane karpiem, amurem, linem szczupakiem i sumem. 

Starorzecze jest udostępnione do wędkowania po wniesieniu opłaty rocznej lub wykupieniu dniówki. Na łowisku obowiązuje RAPR, ale wymiary ochronne niektórych ryb zostały zwiększone. Obowiązują również limity połowu. Połowy nocne i spod lodu są dozwolone. Nie wolno łowić ze sprzętu pływającego. Informacje o łowisku i aktualnych opłatach w Kole PZW w Proszowicach, tel. 12 386 17 32.

Dojazd do łowiska z Krakowa Nowej Huty drogą krajową nr 79 w kierunku Brzeska Nowego. W Wawrzeńczycach na skrzyżowaniu w kierunku Proszowic skręcić w prawo w wąską asfaltową drogę wzdłuż potoku Ropotek, droga która doprowadzi do łowiska. Tą samą drogą można podjechać dalej nad brzeg Wisły, za wałem powodziowym. 

Na miejscu, niestety, brak jest bazy noclegowej, ale w porze letniej można biwakować nad starorzeczem.


Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu