Łowisko specjalne Bażyna

Lubomia, Śląskie

Opiekę i gospodarkę rybacko-wędkarską nad łowiskiem prowadzi Koło PZW nr 62 w Wodzisławiu Śląskim. Łowisko specjalne jest otwarte od świtu do zmierzchu a od 15 marca do 31 października przez całą dobę oraz na łowisku karpiowym (zbiornik nr 2) dopuszcza się wędkowanie przez całą dobę do zamarznięcia stawu. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie z brzegu, za pomocą dwóch wędek lub jednej wędki spinningowej.

Dno zbiorników jest czyste (bez zaczepów), nie ma roślinności ale jest pokryte warstwą mułu.

Obecnie na łowisku udostępnione są trzy zbiorniki:

  • Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, który jest zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Na zbiorniku zostały wyznaczone 22 ponumerowane stanowiska wędkarskie, z których można wędkować.
  • Zbiorniki nr 3 i 4 są łowiskami mieszanymi gdzie obowiązują limity połowu i wymiary ochronne ryb; wydawane jest rocznie do 300 sztuk imiennych zezwoleń na wędkowanie na tych zbiornikach

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko specjalne Bażyna

Wymogi

  • mata karpiowa tzw. kołyska (zbiornik nr 2)
  • duży podbierak (zbiornik nr 2)
  • posiadanie i stosowanie tzw. ,,odkażacza” do wszystkich złowionych ryb (zbiornik nr 2)
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu