Łowisko Rybieniec

Kiszkowo, Wielkopolskie

Jezioro Rybieniec to 19 hektarowy akwen położony na północnych obrzeżach wsi Rybno Wielkie, ciągnie się w kierunku północnym aż do wsi Rybieniec. Kształt zbiornika jest nieregularny, wydłużony w kierunku z południowego na północy. Długość maksymalna wynosi 1250 m, zaś szerokość 200 m. Wskaźnik wydłużenia zbiornika 7,4.

Obrzeża zbiornika są dość ostro wzniesione od zachodniej i wschodniej strony. Otoczenie zbiornika stanowią pola uprawne. Na północnym brzegu znajduje się kilka gospodarstw wiejskich. Zarówno południowa jak i północna zatoka jeziora jest dość płytka, głębokość sięga tu zaledwie 1,5 metra, praktycznie na całej powierzchni zatoki te są mocno porośnięte trzciną i pałką wąskolistną. Zbiornik zasadniczy nie zarośnięty roślinnością znajduje się w środkowej części jeziora, jest on stosunkowo płytki (max. głębokość wynosi 4,2 m) ze średnią głębokością 3 m.

Dno zbiornika jest dość regularne, prawie całe dno poza wąskim pasem mineralnym zalegają osady organiczne o miąższości 10-30 cm. Od strony północnej jezioro zasilane jest okresowo ciekiem wypływającym z Jeziorka Olekszyn. Zlewnię jeziora stanowią pola uprawne i łąki. W części południowej zbiornik połączony jest rowem z jeziorem Rybno.

Roślinność wynurzona jest mocno rozwinięta, porasta linię brzegową szerokim pasem. Największe skupisko znajduje się w części północnej i południowej zbiornika gdzie porasta ona praktycznie cały obszar jeziora. W części środkowej zbiornika roślinność wynurzona porasta jedynie strefę przybrzeżną jeziora. Gatunkami dominującym są tatarak, pałka wąskolistna i trzcina pospolita.

Roślinność podwodna porasta dno jeziora nierównomiernie, zajmuje średnio 60% powierzchni zbiornika. Najobficiej występuje w płytszych partiach do ok. 2 metrów głębokości. Roślinność zanurzona reprezentowana jest przez rogatka, wywłócznik, rdestnicę.

Pod względem klasyfikacji jezioro Rybieniec należy zakwalifikować do typu szczupakowo-linowego. Stwierdzono występowanie gatunków ryb: lina, szczupaka, krąpia, wzdręgi, uklei, leszcza, karpia, płoci, okonia, sandacza, węgorza, słonecznicy, karasia pospolitego i srebrzystego, amura białego i tołpygi.

Ryby karpiowate stanowią najliczniejszą grupę ryb występujących w jeziorze. Do cenniejszych, z wędkarskiego i rybackiego punktu widzenia, ryb karpiowatych występujących w zbiorniku należą liczne liny i okazałe karasie pospolite jak i srebrzyste które osiągają znaczne rozmiary. Jezioro Rybieniec znane jest także z występujących w nim licznych okazów karpia i dorodnych szczupaków.


Dane łowiska

 • Rodzaj łowiska: Komercyjne
 • Metody łowienia: Włosowa
 • Wielkość łowiska: 19 ha
 • Głębokość: min. 1 m, śr. 3 m, max. 4,2 m
 • Ilość stanowisk: 9
 • Dominująca ryba: Karp
 • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Łowisko Rybieniec

Opis stanowisk

Stanowisko nr 1 - Bardzo komfortowe stanowisko z którego swobodnie można łowić na 6 wędek. Z lewej strony znajduje się wejście do zatoki. Na wprost na przeciwległym brzegu mamy w zasięgu płytką północno- wschodnią zatokę. Dobre łowisko wiosenne, w odległości około 30 m od brzegu na wysokości końca trzcin mamy głębokość około 2,2 m możemy tam swobodnie łowić z tzw.”rzutu”. Na wprost w odległości około 70 m mamy głębokość około 3m jest to dobre łowisko w okresie czerwiec-lipiec. Jeśli pokusimy się o wywózkę (130-150 m) możemy łowić pod przeciwległym brzegiem. Głębokość za trzcinami wynosi od 1,5 – 2 m. Dno jest tam twarde, można tam łowić z tzw. ”marszu” nęcąc punktowo na zestaw, ponieważ jest to naturalna ścieżka żerowa karpi.

Stanowisko nr 2 - Wygodne stanowisko dla dwóch wędkarzy. Łowimy tu głównie z wywózki (140-150 m) pod przeciwległym brzegiem. Zestawy kładziemy w pasie od 0,5 – 4 m od trzcin. Dno jest tam twarde. Podczas dłuższej zasiadki możemy pokusić się o łowienie z rzutu na wprost, wymaga to jednak dość obfitego zanęcenia łowiska.

Stanowisko nr 3 - Bardzo podobna sytuacja jak na stanowisku nr 2. Łowimy głównie z wywózki pod przeciwległym brzegiem.

Stanowisko nr 4 - Bardzo komfortowe stanowisko umożliwiające swobodne wędkowanie nawet trzem wędkarzom. Łowimy najczęściej na wprost pod przeciwległym brzegiem w odległości 0,5-5 m od pasa trzcin.

Stanowisko nr 5 - Ulubiona miejscówka właściciela wody. Łowimy z wywózki pod przeciwległym brzegiem (160 m) gdzie opadające do wody gałęzie wierzby tworzą naturalną kryjówkę dla ostrożnych karpi. Jeśli nie mamy ochoty na wywózkę, możemy swobodnie łowić na rzut w odległości około 30-40 m od brzegu. Bardzo komfortowe miejsce dla dwóch wędkarzy.

Stanowisko nr 6 - Komfortowa miejscówka na dłuższą zasiadkę. Łowimy głównie z wywózki, choć można też łowić w odległości 50 m od brzegu, wymaga to jednak wcześniejszego zanęcenia łowiska.

Stanowisko nr 7 - Ostatnie stanowisko, bardzo komfortowe zwłaszcza latem kiedy cień jest na wagę złota. Stanowisko o bardzo dużych możliwościach biwakowych. Szerokie”zaplecze” sprzyja integracjom.

Stanowisko nr 8 - Stanowisko które powstało w 2015 r zyskując bardzo duże uznanie wśród zwolenników rodzinnych eskapad. Odsłonięte, dając duże możliwosci kompieli słonecznych i niesamowicie atrakcyjne pod wzgledem lokalizacji kilku wspaniałych miejsc żerowania ryb.

Stanowisko nr 9 - Jedno z bardziej malowniczych stanowisk na akwenie, które dostępne jest okresowo. O dostepność należey pyta przed rezerwacją gdyż różnice w stanie wody w okresach suchych wykluczają możliwosć komfortowego łowienia. Miejscówka tysiąca tajemnic o bezkresie miejscówek.

 

Wymogi

 • Kołyska/łódka o bokach min. 20 cm
 • Podbierak o rozstawie 80 cm
 • Żyłka o średnicy 0,30 mm
 • Zakaz przetrzymywania ryb w workach
 • Wędziska karpiowe dwu lub trzy składowe o krzywej ugięcia minimum 2,5 lbs
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu