Łowisko Orliczko

Pniewy, Wielkopolskie

Położone jest na terenie gminy Pniewy. Jezioro przedstawia typ sandaczowy. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie wioski Orliczko, której zabudowania leżą na południowo-wschodnim brzegu. Pozostałe brzegi zbiornika stanowią pola uprawne i łąki. Od strony szosy dojazd do jeziora utrudniony, możliwy jedynie przez podwórze gospodarstwa rolnego. Jezioro zasilane jest wodą z pobliskich torfianek i posiada jeden niewielki odpływ.

Powierzchnia jeziora wynosi 21,6 ha. Średnia głębokość wynosi 1,6 m, a maksymalna 4 m. Długość maksymalna Orliczka wynosi 1115 m, a szerokość 215 m. Dno jeziora jest dość wyrównane z jednym niewielkim głęboczkiem. W dużej części dno jest twarde, piaszczyste, a osady denne nie przekraczają miąższości 30 cm. Przeźroczystość wody stosunkowo mała, bo od 0,5 m, latem, do 1 m wiosną i jesienią. Pojawiają się także zakwity fitoplanktonu.

DOJAZD

Podany w danych kontaktowych adres należy do właściciela łowiska, jakim jest Jeziorowo - Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., w odległości 18 km od łowiska. Dojazd z Poznania drogą nr 92 Poznań - Gorzów. W Pniewach skręcamy na Wronki i dalej dojeżdżamy do wsi Orliczko, której zabudowania znajdują się bezpośrednio nad jeziorem. Jezioro widać z drogi po jej lewej stronie.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Wielkość łowiska: 21,6 ha
  • Głębokość: śr. 1,6 m, max. 4 m
  • Dominująca ryba: Leszcz, węgorz, sandacz, karp

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko Orliczko

Opis stanowisk

Warunki wędkowania są bardzo dobre jedynie z zachodniego brzegu, gdyż brzeg południowo-wschodni oprócz zabudowy jest dość mocno zakrzewiony. Jezioro jest udostępnione do wędkowania wyłącznie z brzegu.

Roślinność wynurzona jest stosunkowo uboga, złożona głównie z trzciny pospolitej i pałki wodnej oraz situ.

Roślinność zanurzona to głównie wywłócznik, rogatek i rdestnica, które porastają dno do głębokości 1,5 m, głównie w części północno-wschodniej i południowo-zachodniej jeziora. Roślinność o liściach pływających to niewielkie skupiska grążela żółtego.

 

Wymogi

  • Zabrania się połowu ryb metodą trollingową
  • Wędkowanie wyłącznie z brzegu
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu