Łowisko Kołdrąbskie

Janowiec Wielkopolski, Kujawsko-pomorskie

Jezioro posiada kształt rynnowy, wydłużony, z bardzo silnie rozwiniętą linią brzegową, dł. maksymalna 2800 m, średnia 300 m, największa głębokość jeziora wynosi 16 m, średnia 8,4 m. Dno zbiornika do głębokości 5 m ostro spada w dół, poniżej jest wyrównane i mało urozmaicone, w części środkowej występują dwa głęboczki. Przezroczystość wody do 2,5 m, odpływ do jeziora Niedźwiady znajduje się na krańcu południowym. Strefa przybrzeżna sięga do 5 m głębokości i obejmuje około 25% powierzchni zbiornika. Roślinność wynurzona ciągnie się wąskim pasem, jest mało dorodna o rzadkim porońcie, roślinność zanurzona niezbyt rozwinięta, występuje rdestnica, rogatek i mech wodny.

Ichtiofauna: W pogłowiu ryb drapieżniki stanowią około 42% z wyraźną dominacją węgorza, szczupaka i okonia, sporadycznie występuje też sandacz. Wszystkie odławiane drapieżniki notowano jako asortyment duży, jedynie w przypadku okonia występowały niewielkie ilości asortymentu małego. Z ryb spokojnego żeru występują, sieja, sielawa, lin, leszcz, płoć.

Położenie: Dorzecze rzeki Wełny. Usytuowanie około 6 km na południowy-wschód od miasta Janowiec, przy drodze do Rogowa. Otoczenie bezpośrednie stanowią użytki rolne.

DOJAZD

Z Janowca drogą w kierunku Rogowa około 6 km, z kierunku Gniezna przez Rogowe około 11 km.

Współrzędne geograficzne GPS:            
52°45'6.335"N,
17°33'45"E

Adres podany w danych kontaktowych prowadzi do właściciela łowiska jakim jest Gospodarstwo Rybackie Łysinin Sp. z o. o., położone w odległości ok 19 km od akwenu.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Metody łowienia: Brak danych
  • Wielkość łowiska: 93,3 ha
  • Głębokość łowiska: 16 m
  • Ilość stanowisk: Brak danych
  • Dominująca ryba: Węgorz, szczupak, okoń
  • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Łowisko Kołdrąbskie

Opis stanowisk

Jezioro udostępnione do wędkowania z brzegu i łodzi. 
Brzegi wysokie nie zalesione.

Stanowisko nr 1 - brak szczegółowego opisu

Wymogi

  • Łowienie z brzegu dozwolone od 01.06 do 01.10
  • Używanie łodzi z silnikiem spalinowym zabronione
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne spinningowe w pobliżu