Łowisko Buszewo

Pniewy, Wielkopolskie

Typ jeziora - sielawowy. Bezpośrednią zlewnię zbiornika otaczają pola uprawne i łąki oraz zabudowania dwóch wsi po przeciwległych brzegach: Buszewo i Buszewko. Spływy z pól i wsi powodują eutrofizację wód. Jezioro zasilają okresowo wysychające dopływy z łąk i pól, natomiast odpływ jeziora znajduje się w południowo-zachodniej części i odprowadza wody do jez. Lubosińskiego.

Powierzchnia jeziora wynosi 79,8 ha. Średnia głębokość wynosi 4,8 m, a maksymalna 11 m. Szerokość to 785 m, dł. 1590 m (pow. zlewni - 9 km2). Przejrzystość wody waha się od 0,5 m latem do ok. 2,4 m wiosną i jesienią. W okresie letnim, w lipcu i sierpniu, pojawiają się zakwity fitoplanktonu i rozwój glonów nitkowatych, co powoduje zmianę barwy wody na intensywnie zieloną.

Piękne ryby poławiane w Jeziorze Buszewskim to duże okazy leszcza, węgorza i karpia. Zimą jezioro jest popularne wśród wędkarzy "podlodowych" ze względu na dużą ilość okoni.

Jezioro jest często miejscem rozgrywania zawodów wędkarskich ze względu na swoją dostępność i dojazd.

DOJAZD

Podany w danych kontaktowych adres należy do właściciela łowiska, jakim jest Jeziorowo - Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., w odległości 25 km od łowiska. Położone jest ok. 9 km na północny-wschód od miasta Pniewy. Z drogi krajowej nr 92 skręcamy w miejscowości Podrzewie w prawo. Łowisko to mieści się wzdłuż szosy Lubosina-Buszewo.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Wielkość łowiska: 79,8 ha
  • Głębokość: śr. 4,8 m, max. 11 m
  • Dominująca ryba: Leszcz, węgorz, karp, okoń

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Mapa łowiska

Łowisko Buszewo

Opis stanowisk

Warunki wędkowania. Jezioro posiada bardzo dogodne warunki do wędkowania z brzegu, w miejscach pozbawionych roślinności wynurzonej. Dno opada dość regularnie, występuje kilka głęboczków i płycizn, największe zagłębienia występują w południowej części. Od strony brzegów dno twarde, z niewielkimi osadami, poniżej głębokości 3 m osad zalega równomiernie i ma ok. 0,5 m miąższości.

Roślinność wynurzona jest silnie rozwinięta wzdłuż linii brzegowej, zajmuje ok. 10% powierzchni. Głównie tarnina pospolita, tatarak, manna mielec, pałka wąskolistna.

Roślinność zanurzona zajmuje około 15 ha dna, do głębokości 2 m i to jest głównie : rogatek, wywłócznik, rdestnica kędzierzawa, jaskier i moczarka kanadyjska.

Roślinność pływającą tworzą zespoły grążela żółtego, grzybienia białego i strzałki wodnej.

Wymogi

  • Zabrania się połowu ryb metodą trollingową
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu