Łowisko Buków I i II

Kamień, Śląskie

Łowiska znajdują się na terenie Polderu Bukowskiego, który jest sztucznym zespołem zbiorników przeciwpowodziowych na Odrze. Polder stanowi jeden z głównych systemów ochrony przeciwpowodziowej głównie dla Raciborza i Kędzierzyna-Koźle a w pewnym stopniu również dla Opola i Wrocławia.

Łowiska oznaczone są dużymi tablicami z informacją o zakazie połowu przy wyspach, które stanowią tarlisko.
Na Bukowie I, II obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm.


Dane łowiska

  • Powierzchnia Buków I: 30
  • Powierzchnia Buków II: 90 ha
  • Maksymalna głębokość: 10 m
  • Średnia głębokość: 4 m
  • Wędkowanie ze środków pływających: dopuszczone bez napędu spalinowego

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu