Łowisko Bardęga

Sieraków, Wielkopolskie

Łowisko Bardęga występuje również pod nazwą Bragant lub Barding, położone jest w gm. Sieraków, na obrzeżach wsi Lutom. Jezioro repreentuje typ jeziora leszczowy. Jezioro położone jest w zagłębieniu terenu, jego brzegi są dość wysokie, dlatego osłonięte jest od wiatru. W zlewni jeziora przeważają pola uprawne (ok.65%), 10% to zabudowania gospodarstw, pozostałą część stanowi teren pokryty drzewostanem liściastym. Jezioro posiada dwa dopływy, jeden z pól, drugi ze wsi, które mają dodatkowy wpływ na eutrofizację zbiornika oraz jeden dopływ do rzeki Ostrzenicy.

Maksymalna długość jeziora wynosi 696 m, a szerokość 254 m. Ukształtowanie dna jest dość regularne, z jednym małym głęboczkiem o pow. 0,5 ha i głębokości 15 m. W strefie przybrzeżnej dno dość piaszczyste, głębiej osady organiczne o miąższości 30-80 cm. Przeźroczystość wody waha się od 70 cm latem do 100 cm wiosną i jesienią. Latem zdarzają się zakwity fitoplanktonu i woda zmienia barwę od brunatnej do ciemno-zielonej.

Do końca lat 90-tych w jeziorze prowadzona była hodowla karpia, czego efektem są jeszcze dziś przypadki złowienia dużych okazów karpia.

DOJAZD

Dojazd z drogi krajowej nr 92. W Kwilczu skręcamy w prawo do Sierakowa, po ok. 3 km we wsi Sośnia kierujemy się w prawo - kierunek Wronki- i w Lutomku w lewo do Lutomia.


Dane łowiska

  • Rodzaj łowiska: Komercyjne
  • Wielkość łowiska: 13,9 ha
  • Głębokość: śr. 7,3 m, max. 15,8 m
  • Dominująca ryba: Karp, leszcz
  • Rekord łowiska: Bardzo duże karpie

Występujące ryby


Udogodnienia / Usługi dodatkowe


Opis stanowisk

Warunki do wędkowania z brzegu są bardzo dobre z uwagi na liczne przerwy w pasie roślinności oraz łagodnie opadające stoki jeziora.

Roślinność wynurzona występuje w wąskim i przerywanym pasie osłaniającym ok. 35% linii brzegowej. Dominujące gatunki: trzcina pospolita, pałka wodna, manna mielec oraz pojedyncze skupiska sita.

Roślinność zanurzona obejmuje powierzchnię dna do 2 m, głównie wywłócznik i rdestnice. Roślinność pływająca tworzy niewielkie skupiska przy dopływach do jeziora, dominuje grążel żółty i rzęsa trójrowkowa.

 

Wymogi

  • Zabrania się połowu ryb metodą trollingową
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu