Jezioro Wądzyńskie

Bobrowo, Kujawsko-pomorskie

Jezioro Wądzyńskie jest największym jeziorem w zlewni rzeki Lutryny. Jest to zbiornik głęboki, w którym wyraźnie zaznacza się rozwarstwienie termiczne wód w okresie letnim. Charakteryzuje się urozmaiconą konfiguracją dna. W części polu dniowej głębokości nie przekraczają 5 m. Najgłębsza jest część środkowa z bardzo stromym skłonem misy jeziornej.

Posiada bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową. Brzegi jeziora są na ogół wysokie, miejscami nawet klifowe (zwłaszcza od strony wschodniej). W bezpośrednim otoczeniu jeziora występują lasy (od strony wschodniej) oraz pola uprawne (od strony zachodniej). Na największym półwyspie zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy.

Na łowisku obowiązuje obręb ochronny, który obejmuje zachodnią część jeziora, od odpływu 200 m wzdłuż brzegu w kierunku południowo-wschodnim i w głąb jeziora na odległość 100 m. Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.


Dane łowiska

  • Powierzchnia: 170,4 ha
  • Maksymalna głębokość: 34,6 m
  • Średnia głębokość: 7,8 m
  • Wędkowanie metodą trollingową: dozwolone

Występujące ryby

Wymogi

  • Zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu