Jezioro Urzędowe (Szpitalne)

Człuchów, Pomorskie

Położone jest w sąsiedztwie pól uprawnych i ogródków działkowych. W części zachodniej zbiornika znajduje się zatoka, która stanowi płytszą partię zbiornika i jest połączona z dopływem rzeki Chrząstawy. Roślinność wynurzona poza obszarem zatoki występuje stosunkowo rzadko. Głównym jej przedstawicielem jest trzcina pospolita, w mniejszym stopniu tatarak. Roślinność ta zajmuje blisko połowę linii brzegowej.

Niska przejrzystość wody oraz mało żyzne osady denne, które powstały w wyniku wieloletnich zanieczyszczeń spowodowały iż roślinność zanurzona występuje w niewielkim stopniu i jest skoncentrowana głównie w strefie przybrzeżnej zatoki zbiornika. Występuje tu moczarka kanadyjska, rogatek i jaskier krążkolistny. W głębszych partiach nie występuje roślinność zanurzona.

Dno zbiornika jest w większości muliste, o dość zróżnicowanej miąższości. W części południowej zbiornika występują znaczne odcinki piaszczystego dna. Podobnie w części północnej. Są to głównie odcinki, na których funkcjonowały, bądź funkcjonują plaże.

Jest to jezioro bardzo atrakcyjne pod względem wędkarskim jezioro w Człuchowie. Duża powierzchnia, liczne tarliska, ciekawe ukształtowanie dna i połączenie z Chrząstawą to główne zalety jeziora.


Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu