Jezioro Pogubie Wielkie

Pogubie Średnie, Warmińsko-mazurskie

Jezioro położone na Równinie Mazurskiej, na terenie Puszczy Piskiej. W 1971 r. na jeziorze i terenach mu przyległych utworzony został Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie, celem takiego działania jest zachowanie siedlisk ptaków wodno-błotnych, naturalnych tarlisk oraz ochrona procesów ekologicznych. Zbiornik ma status łowiska specjalnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.

Jezioro mało urozmaiconym kształcie oraz słabo zróżnicowanym dnie. W północnej części jeziora znajduje się wyspa Ostrów Wielki o powierzchni 21 ha. Akwen w przeważającej części otaczają lasy (około 95%, pozostałe 5% stanowią łąki i pastwiska). Brzegi bagienne, trudno dostępne. Taflę jeziora pokrywa roślinność wodna. Głównym dopływem jeziora jest rzeka Rybnica, prowadząca wody z jeziora Brzozolasek.

Na łowisku obowiązują następujące zasady:

  •     wędkowanie z brzegu i z łodzi dozwolone jest od 01 lipca do 31 grudnia,
  •     wędkowanie z lodu dozwolone jest do końca lutego,
  •     obowiązuje zakaz stosowania zanęt,
  •     obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w strefie szuwarów,
  •     wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnego, imiennego, czasowego zezwolenia w biurze Zakładu   Rybackiego PZW w Rucianem Nidzie w godzinach pracy biura.
  •      zgodnie z rozporządzeniem RDOŚ w Olsztynie dopuszcza się maksymalnie 10 jednostek pływających na dobę i w maksymalnie takiej ilości będą wydawane zezwolenia na połów z łodzi osobom posiadającym wykupione zezwolenie na wędkowanie na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.

Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 674,5 ha
  • Maksymalna głębokość: 2,6 m
  • Średnia głębokość: 1 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu