Jezioro Pajtuńskie

Pajtuny, Warmińsko-mazurskie

Zbiornik znajduje się w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000. Jezioro jest przepływowe. Od północnego-zachodu dopływa niewielki ciek. Na południowym-wschodzie znajduje się odpływ do jeziora Kemno Wielkie. Dno jeziora jest muliste i torfowe. Roślinność zanurzona bardzo słabo rozwinięta.

Nad brzeg można dojść od strony północno-zachodniej, ścieżką prowadzącą przez bór bagienny. Najbliższe otoczenie to zwarty kompleks leśny. Dominują bory świeże i mieszane, a nad jeziorem bory bagienne i olsy. Brzegi są płaskie i miejscami podmokłe, z dobrze wykształconym torfowiskiem. Szuwar jest słabo rozwinięty i występuje wyspowo. Brzegi porasta pałka, trzcina, turzyce, paprocie i szereg cennych gatunków torfowiskowych.

Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem.


Dane łowiska

  • Powierzchnia jeziora: 12,54 ha
  • Głębokość maksymalna: 3 metrów

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu