Jezioro Kurzyn

Zbiczno, Kujawsko-pomorskie

Jezioro Kurzyny położone jest na Pojezierzu Brodnickim, na północ od Jeziora Zbiczno. Zbiornik rynnowy, wydłużony z północy na południe, składający się z czterech rozlewisk połączonych przewężeniami. Powstał w wyniku spiętrzeniu rzeki Skarlanki jazem młyńskim i tartacznym w miejscowości Grzmięca w XVII wieku.

Jezioro Kurzyny otoczone jest lasami i mokradłami, co sprawia, że dostęp do zbiornika jest dość utrudniony. Akwen jest silnie zamulony. Jest to zbiornik typu karasiowego. Przez jezioro przebiega szlak kajakowy rzeką Skarlanką.

Na jeziorze wyznaczono obręb ochronny dla szczupaka, karasia i lina, który obejmuje całe jezioro. Obręb ochronny obowiązuje od 1 marca do 31 lipca każdego roku.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 35,5 ha
  • Średnia głębokość: 1,5 m

Występujące ryby

Wymogi

  • Zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu