Jezioro Karbowskie

Ełk, Warmińsko-mazurskie

Jezioro Karbowskie (inna nazwa - Bajtkowo Małe) położone jest koło miejscowości Karbowskie, około 15 km na południowy zachód od Ełka. Jezioro ma kształt mocno wydłużony w kierunku zachód – wschód. Długość linii brzegowej zbiornika wynosi 3275 m, co daje współczynnik rozwoju linii brzegowej 1,83, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,2 m, a głębokość średnia 2,1 m. Widać wyraźny podział na dwie części – część zachodnia, płytka, całkowicie zarośnięta roślinnością zanurzoną, z dużymi osadami mułu, oraz część wschodnia, głębsza, z ubogą roślinnością. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (40% długości linii brzegowej), pola uprawne (30 %) oraz łąki i pastwiska (50 %).

Cała masa wody jest dobrze nagrzana, a spadek zawartości tlenu nie wpływa ujemnie w okresie letnim na warunki bytowe ryb. W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Zjawisko to dotyczy wypłyconej i zarośniętej zachodniej części zbiornika. Wypłycone i zarośnięte trzciną pospolitą przewężenie jeziora przy braku dopływów uniemożliwia przepływ ryb do części wschodniej. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest bardzo niewielka i wynosi około 1 m; jest to efektem postępującego procesu eutrofizacji zbiornika. Niewielki zasięg promieni słonecznych w głąb powoduje koncentrację procesów produkcyjnych fitoplanktonu w płytkich warstwach przypowierzchniowych.

Roślinność wodna wynurzona jest przeciętnie rozwinięta, jej występowanie ocenia się na 15% ogólnej powierzchni. W pasie oczeretów , otaczającym nieprzerwanie zachodnią część jeziora, występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny oraz sitowie jeziorne. W części zachodniej pas oczeretów występuje w ograniczonym zasięgu i jest bardzo wąski. Z roślin o liściach pływających występują nielicznie – grążel żółty i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się prawie na całej powierzchni zachodniej części jeziora, a na wschodniej do izobaty 2,0. Spotkać tu można różne gatunki rdestnic, moczarkę kanadyjską, wywłócznik i ramienice. Ogólną powierzchnię roślinności zanurzonej szacuje się na 35 % powierzchni zbiornika.

DOJAZD

Do jeziora dojechać można, zjeżdżając z drogi nr 65, łączącej Białystok i Ełk, na drogę 667, z której odchodzi droga gruntowa na Karbowskie ze wschodniej strony jeziora lub Suczki od południowej.

INNE

Właścicielem łowiska jest Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku Sp. z o.o., które posiada siedzibę w innym miejscu niż opisywane jezioro. Gospodarstwo prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego w swojej siedzibie w Ełku oraz oferuje domki noclegowe w Klusach, Sajzach i Małkiniach.

Zezwolenia na łowienie można zakupić online, w siedzibie Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku oraz w wyznaczonych punktach w Ełku, Nowej Wsi Ełckiej, Orzyszu, Starych Juchach, Stradunach, Woszczelach, Wydminach i Zawadach Ełckich.

Wędkowanie z brzegu jest możliwe przez cały rok, od 01.05.2019r. do 31.12.2019r. z łodzi, a od 01.01.2019r. do 27.04.2019r. z lodu.


Dane łowiska

 • Rodzaj łowiska: Komercyjne
 • Metody łowienia: Brak danych
 • Wielkość łowiska: 24,16 ha
 • Głębokość: śr. 2,1 m, max. 5,2 m
 • Ilość stanowisk: Brak danych
 • Dominująca ryba: Brak danych
 • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Jezioro Karbowskie

Opis stanowisk

Stanowisko nr 1 - brak informacji.

Wymogi

 • Zakaz połowu metodą “na żywca” z lodu.
 • Zakaz połowu węgorza i siei kuszą.
 • Szarpak i mormyszka dopuszczone są wyłącznie z lodu.
 • Obowiązuje dzienny limit ilościowy: węgorz - max. 2 sztuki; karp, sandacz, sieja, sum, szczupak – do 5 sztuk łącznie.
 • Zabrania się połowu okonia do 15 cm, jazia do 30 cm, suma do 80 cm i węgorza do 55 cm długości, karpia do 2 kg.
 • Za łowienie metodą trollingową obowiązuje dopłata.
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu