Jezioro Jezuickie

Nowa Wieś Wielka, Kujawsko-pomorskie

Jezioro Jezuickie jest to jezioro wytopiskowe, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka, ok. 3,5 km na południowy wschód od miejscowości Brzoza i 10 km na południe od granic miasta Bydgoszczy.

Jezioro w rzucie zbliżone jest do koła o wymiarach 0,4 x 0,5 km. Należy do małych i płytkich akwenów – powierzchnia wynosi 17,25 ha, a średnia głębokość to ok. 2 m.

Wzdłuż brzegów posiada dobrze rozwiniętą strefę szuwarową, a w szczególności od strony wschodniej. Powierzchnia jeziora ulega niewielkim zmianom w związku z zarastaniem i obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Dostęp do akwenu dogodny jest jedynie od północy od osady Jasiniec, gdzie istnieje przystanek kolejowy Jasiniec-Białe Błota na nieczynnej linii kolejowej nr 356 Bydgoszcz – Wągrowiec.

Na północnym krańcu jeziora znajduje się niewielka plaża oraz drewniane pomosty. W przyjeziornych szuwarach Jeziora Jezuickiego Małego notowano siedliska ptaków chronionych m.in.: perkoza, bąka, krogulca, myszołowa, pustułki, kobuza, derkacza, żurawia, puszczyka, zimorodka, dudka i dzięcioła czarnego.


Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu