Jezioro Guber

Knis, Warmińsko-mazurskie

Zwane także pod nazwą Jezioro Salpik. Jezioro o bardzo urozmaiconej linii brzegowej z wieloma zatokami i półwyspami. Kształt mocno wydłużony, oś podłużna przebiega z północy na południe. Na plosie zbiornika leży aż 18 wysp. Największa z nich, o powierzchni około 3 ha, znajduje się w południowej części, bliżej zachodniego brzegu.

Otoczenie jeziora stanowią podmokłe i trudno dostępne łąki, szczególnie w części południowej. W kilku miejscach przylegają do jeziora również uprawne pola. Brzegi jeziora porastają szerokim pasmem oczerety. Dno i ławica przybrzeżna zbiornika są mocno zamulone. Roślinność miękka porasta całe dno jeziora, dominuje rogatek sztywny. W okresach zimowych często dochodzi do przyduch. 

Od 19 grudnia 2008 r. obszar jeziora Guber decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.

Okręg PZW w Olsztynie zarybia jezioro m. in. szczupakiem, sumem.


Dane łowiska

  • Powierzchnia jeziora: 228 ha
  • Maksymalna głębokość: 2,5 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu