Jezioro Gołdap

Gołdap, Warmińsko-mazurskie

Akwen położony jest po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej. Północna część misy jeziornej znajduje się na terenie obwodu kaliningradzkiego i nosi nazwę Oziero Krasnoje (ros. Озеро Красное), czyli Czerwone Jezioro. Po stronie Federacji Rosyjskiej znajduje się 55,4 ha co daje łącznie 204,4 ha powierzchni.  Na przełomie 2017/2018 r. miały miejsce prace związane z rekultywacją i oczyszczaniem Jeziora Gołdap.

Misa jeziorna posiada jedno wyraźne przegłębienie, stanowiące zarazem jej najniżej położony punkt o głębokości 10,6 m. Zasilane jest wodami rzeki Jarki (obecnie Gołdapy), która uchodzi do niego od strony południowo-wschodniej oraz wodami pochodzącymi z obszarów Puszczy Rominckiej. Wody z jeziora odprowadzane są za pośrednictwem rzeki Gołdapy. Roślinność wodna wynurzona występuje na 83% długości linii brzegowej.

Miasto Gołdap ma status uzdrowiska - jedyne w województwie warmińsko-mazurskim. Jak wynika z danych jednostek ochrony środowiska, rejon ten został uznany za jeden z obszarów z najczystszym powietrzem w Polsce.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 204,4 ha
  • Maksymalna głębokość: 10,6 m
  • Średnia głębokość: 5,6 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu