Jezioro Gaładuś

Sejny, Podlaskie

Położone jest na pograniczu polsko-litewskim, znajduje się w granicach administracyjnych województwa podlaskiego na terenie gminy Sejny oraz (część) w granicach Republiki Litewskiej w rejonie łoździejskim. Przebiegająca przez jezioro granica jest oznaczona żółtymi bojami. Jest to drugie pod względem wielkości jezioro Suwalszczyzny.

Zbiornik ma kształt wyciągniętej, lekko skręcającej na północny zachód wstęgi, rozszerzającej się w południowej części. Im dalej na południe, tym kilkunastometrowe pagórkowate brzegi stają się wyższe. Zbiornik o silnie rozwiniętej linii brzegowej ze znaczną ilością półwyspów, zatok i wysp.

Brzegi jeziora wysokie, w zdecydowanej części bezleśne. Dno i brzegi zbiornika są piaszczyste i kamieniste urozmaicone niezliczoną ilością zagłębień i podwodnych górek.

 


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 592 ha
  • Średnia głębokość: 12,6 m
  • Maksymalna głębokość: 54,8 m

Występujące ryby


Opinie użytkowników