Jezioro Drużno

Elbląg, Warmińsko-mazurskie

Jest to jezioro deltowe wchodzące w skład Żuław Wiślanych. Przez jezioro przebiega szlak wodny Kanału Elbląskiego. Od 1966 roku jezioro wraz z okolicznymi terenami zostało objęte rezerwatem przyrody ze względu na występowanie wielu rzadkich gatunków ptactwa wodnego i błotnego, jak również innych gatunków zwierząt i roślin. Dodatkowo jezioro zostało objęte ochroną jako obszar Natura 2000. Zbiornik bardzo bogaty w różne gatunki ryb.

Jezioro wyróżnia jego specyfika i wahania głębokości, które dochodzą do 1 metra, zależne jest od położenia zbiornika i kierunku wiatru.

Zbiornik bardzo trudno dostępny - do otwartej wody praktycznie nie ma dojścia. Wokół jeziora i rowów melioracyjnych bujnie rozwinięta roślinność szuwarowa. Powierzchnia wody silnie zarośnięta roślinnością pływającą.

Wędkowanie na jeziorze odbywa się wyłącznie z jednej z trzynastu łodzi będących własnością Okręgu PZW w Elblągu, stacjonujących na bazie Węgle-Żukowo, w terminie od 1 września każdego roku w części północnej jeziora oraz rozlewiskach w Stankowie i od 15 listopada również w części południowej. Możliwość korzystania z silników spalinowych istnieje tylko na torze wodnym, natomiast po jeziorze poruszamy się na silniku elektryczny (rezerwat).

Na obszarze całego Jeziora Drużno obowiązuje zakaz połowu ryb metodą trollingu.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 1446 ha
  • Średnia głębokość: 1,2 m
  • Maksymalna głębokość: 3 m
  • Wędkowanie ze środków pływających: dopuszczone (wyłącznie łodzie PZW)

Występujące ryby

Wymogi

  • W rezerwacie przyrody Jezioro Drużno obowiązują zapisy planu ochrony rezerwatu.
  • Na j. Drużno wprowadza się całkowitą ochronę następujących gatunków: szczupak, sandacz oraz okoń (zakaz zabierania złowionych ryb).
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu