Jezioro Bukowo Duże

Trzcinno, Zachodniopomorskie

Jezioro Bukowo Duże użytkowane jest przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile. Łowisko ma status „łowiska ochronnego” ze względu na charakter akwenu – śródleśne położenie w oddaleniu od siedzib ludzkich, stosunkowo niewielka powierzchnia i głębokość, czysta woda. Z uwagi na występujący w nim rybostan, łowisko posiada charakter typu „mieszanego”.

Celem utworzenia łowiska było zabezpieczenie przed przełowieniem stada podstawowego ryb, a także ograniczenie ilości wędkujących na nim osób. Ograniczenie ilości wędkujących zostaje zapewnione poprzez wydawanie imiennych, limitowanych zezwoleń oraz zaostrzenie przepisów Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).

Łowisko Ochronne PZW „Jezioro Bukowo Duże” znajduje się w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Tuczno. Dojazd do łowiska dozwolony jest od m. Niekursko (droga wojewódzka nr 178 ) ul. Leśną, dalej drogą gruntową do m. Trzcinno, a od niej drogami leśnymi na  parkingi oznaczone tablicami „Parking PZW dla wędkarzy”.

Na łowisku wędkowanie dopuszczone jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia:

  • z brzegu - przez całą dobę,
  • z oznakowanego sprzętu pływającego – od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca)
  • z lodu - od świtu do zmierzchu (jedną godzinę przed wschodem i jedną godzinę po zachodzie słońca).

Opiekę nad jeziorem sprawuje Koło PZW „LUBMOR” w Trzciance.


Dane łowiska

  • Powierzchnia zbiornika: 16,5 ha
  • Średnia głębokość: 4,5 m
  • Maksymalna głębokość: 9,5 m

Występujące ryby

Wymogi

  • Zakaz spiningu i połowów na "żywca": obowiązuje 1.01-30.04
Opinie użytkowników
Łowiska PZW w pobliżu