Jezioro Bajtkowo

Ełk, Warmińsko-mazurskie

Jezioro Bajtkowo położone jest w kierunku południowym – 15 km od miasta Ełk nad wsią Bajtkowo. Zbiornik leży na cieku bez nazwy – dopływie rzeki Orzysz w dorzeczu rzeki Pisy. Jezioro jest kształtu owalnego, lekko tylko wydłużone w kierunku północnym. Długość maksymalna jeziora wynosi 1500 m, a szerokość 840 m. Długość linii brzegowej osiąga 5685 m i daje wskaźnik rozwoju 1,17, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta. Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,2 m, a średnia głębokość 2,5 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie w południowej części jeziora. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60 % linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok. 20 %) oraz osiedla ludzkie (ok. 20 %). 

Jezioro położone jest w zagłębieniu, lecz jego kształt oraz wielkość sprawiają, że woda jest dobrze wymieszana. Z powyższego wynika, iż warunki termiczne i tlenowe są korzystne na całej powierzchni dna zbiornika. W okresie zimy, mimo pewnych ubytków tlenu w najgłębszych warstwach wody istnieje dostateczna ilość miejsc zimowania ryb i nie ma zagrożenia przyduchami zimowymi. Niewielki zasięg penetracji promieni słonecznych w głąb powoduje koncentrację procesów produkcyjnych fitoplanktonu w płytkich warstwach przypowierzchniowych. Ograniczony jest również zasięg występowania wyższej roślinności zanurzonej.

Naczyniowa roślinność wodna jest uboga zarówno pod względem ilościowym jak i składu gatunkowego. Wśród roślinności szuwarowej dominuje trzcina pospolita, rzadziej tatarak, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 3-4% powierzchni jeziora. Wśród roślinności zanurzonej najliczniej występują rdestnice i moczarka, wśród makrofitów pływających grążel żółty.

ATRAKCJE

W Bajtkowie można odwiedzić neogotycki kościół i cmentarz wojskowy.

DOJAZD

Do jeziora dojechać można, zjeżdżając z drogi nr 65, łączącej Białystok i Ełk, na drogę 667, która ciągnie się wzdłuż południowego brzegu jeziora. Przy tej drodze mieści się również przystanek PKS.

INNE

Właścicielem łowiska jest Gospodarstwo Jeziorowe w Ełku Sp. z o.o., które posiada siedzibę w innym miejscu niż opisywane jezioro. Gospodarstwo prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego w swojej siedzibie w Ełku oraz oferuje domki noclegowe w Klusach, Sajzach i Małkiniach.

Zezwolenia na łowienie można zakupić online, w siedzibie Gospodarstwa Jeziorowego w Ełku oraz w wyznaczonych punktach w Ełku, Nowej Wsi Ełckiej, Orzyszu, Starych Juchach, Stradunach, Woszczelach, Wydminach i Zawadach Ełckich.

Wędkowanie z brzegu jest możliwe przez cały rok, od 01.05.2019r. do 31.12.2019r. z łodzi, a od 01.01.2019r. do 27.04.2019r. z lodu.


Dane łowiska

 • Rodzaj łowiska: Komercyjne
 • Metody łowienia: Brak danych
 • Wielkość łowiska: 80,06 ha
 • Głębokość: śr. 2,5 m, max. 5,2 m
 • Ilość stanowisk: Brak danych
 • Dominująca ryba: Brak danych
 • Rekord łowiska: Brak danych

Występujące ryby


Mapa łowiska

Jezioro Bajtkowo

Opis stanowisk

Stanowisko nr 1 - brak informacji.

Wymogi

 • Zakaz połowu metodą “na żywca” z lodu.
 • Zakaz połowu węgorza i siei kuszą.
 • Szarpak i mormyszka dopuszczone są wyłącznie z lodu.
 • Obowiązuje dzienny limit ilościowy: węgorz - max. 2 sztuki; karp, sandacz, sieja, sum, szczupak – do 5 sztuk łącznie.
 • Zabrania się połowu okonia do 15 cm, jazia do 30 cm, suma do 80 cm i węgorza do 55 cm długości, karpia do 2 kg.
 • Za łowienie metodą trollingową obowiązuje dopłata.
Opinie użytkowników
Łowiska komercyjne w pobliżu